Slovenský CEO prieskum 2012: Súkromní vlastníci

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s magazínom Forbes zisťovali, ako vnímajú generálni riaditelia podnikateľské prostredie na Slovensku. V prieskume sme zisťovali aj názory vlastníkov slovenských firiem na témy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práve ich.

Čo plánujú slovenskí vlastníci so svojimi firmami po zhruba 20 rokoch slobodného podnikania?

  • Len 34 % z opýtaných vlastníkov má vypracovaný plán odovzdania nástupníctva.
  • 16 % si chce takýto plán pripraviť do jedného až dvoch rokov.
  • Drvivá väčšina opýtaných slovenských vlastníkov (až 60 %) neplánuje žiadne zmeny vo vlastníckej štruktúre. Ak by sa už malo niečo zmeniť, vyberajú si podnikatelia najmä postúpenie firmy v rámci rodiny (14 %).
  • Z možností predaja je najpopulárnejšia kúpa strategickým investorom (7 %), 5 % firiem zvažuje predaj firmy manažmentu (management buy-out; MBO) a 4 % majiteľov zvažujú fúziu s inou spoločnosťou.
  • Až 58 % slovenských vlastníkov nepozná hodnotu svojej firmy.

Contact us

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Iveta Malíšková
Senior Marketing Specialist
Tel: +421 903 458 804
E-mail

Martin Méry
Senior Marketing Specialist
Tel: +421 903 590 405
E-mail

Sledujte nás