Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu 2013

View this page in: English

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR uskutočnili prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Naším cieľom bolo zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.

Dve tretiny respondentov potvrdili, že rok 2012 bol lepší než rok 2011

Slovenský trh dodávateľov pre automobilový priemysel je vysoko závislým segmentom. V roku 2012 sa táto závislosť ukázala pre biznis ako prospešná. Segment naďalej profituje z dodávok pre zákazníkov v západnej Európe, čo je však dôležitejšie, teší sa rastúcemu dopytu výrobcov automobilov na Slovensku, Maďarsku a v Českej republike. Prvá skutočnosť je základom stability na trhu zo strednodobého hľadiska, tá druhá spôsobila v roku 2012 nárast výnosov a zlepšenie finančnej situácie u takmer všetkých dodávateľov.

Kľúčovými konkurenčnými výhodami dodávateľov sa stali nefinančné oblasti

Ďalším spoločným a veľmi sľubným zistením prieskumu je skutočnosť, že kľúčovými konkurenčnými výhodami dodávateľov sa stali nefinančné oblasti – kvalita výrobkov, vysoko kvalifikovaná pracovná sila a dlhodobé vzťahy. Tieto oblasti uviedlo 50-77% respondentov, zatiaľ čo cenu produktov a výrobné náklady uvádza 30-37%.

Optimistické vyhliadky

Čo sa týka roku 2013, zostávajú slovenskí dodávatelia optimistickí. Takmer polovica respondentov očakáva rast výnosov o viac než 5% a viac než 10% a jedna tretina predpovedá stabilné výkony bez potenciálu pre rast.