Publikácie a prieskumy

Zobraziť túto stránku v: English

Budúcnosť sieťových odvetví v krajinách strednej a východnej Európy

Podmienky trhu špecifické pre krajiny strednej a východnej Európy (politické prostredie zamerané na bezpečnosť dodávok, ceny energií a zamestnanosť

Väčšina dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku očakáva v tomto roku rast tržieb

Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily už vnímajú ako limitujúci faktor ďalšieho rastu. Uspieť v odvetví je náročnejšie – až 77 % dodávateľov plánuje v najbližšej budúcnosti zvýšiť efektivitu výrobných kapacít. Vyplýva to z Prieskumu dodávateľov automobilového priemyslu 2016.

Šéfovia firiem vyžadujú na Slovensku zmeny najmä vo vymáhateľnosti práva a v školstve

Generálni riaditelia firiem na Slovensku sa vyjadrili v prieskume PwC ako vidia rast svojich firiem v najbližších rokoch, a ktoré faktory ohrozujú podnikanie na Slovensku do budúcna. Vyplýva to zo Slovenského CEO prieskumu 2016 spoločnosti PwC a magazínu Forbes.

Slovenské a české firmy využívajú digitálne technológie na riadenie nákladov a procesov a podceňujú ich význam v kľúčových biznis činnostiach - pri získavaní zákazníkov a talentov do firmy

Od roku 2007 si prieskum Digital IQ spoločnosti PwC kladie jednu otázku – ako top manažéri riadia investície do digitálnych technológií, aby boli prínosom pre udržateľný rozvoj firiem. Štúdia sa zaoberá praxou a výkonom globálnych firiem na základe skúseností takmer dvoch tisícok výkonných riaditeľov z 51 krajín. V štúdii bolo analyzovaných 25 faktorov a vybrali sme tri hlavné závery aplikovateľné pre český a slovenský trh.

Tretina slovenských manažérov sa stretla s hospodárskou kriminalitou

Na Slovensku sa za posledných 24 mesiacov viac ako tretina (34%) respondentov stretla s jedným alebo viacerými prípadmi hospodárskej kriminality. Hospodárska kriminalita je stále vážny problém ovplyvňujúci spoločnosti na svete, v krajinách strednej a východnej Európy a na Slovensku.

Makro-ekonomická situácia a kriminalita vedú v rebríčku najväčších hrozieb pre bankový sektor

Bankový trh považuje za svoju najväčšiu hrozbu makro-ekonomickú situáciu, vyplýva to z prieskumu Banking Banana Skins 2015, ktorý realizuje Centrum pre štúdium finančných inovácií (CFTI) v spolupráci s PwC.

PwC: Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2015

PwC: Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2015

PwC: Dane do vrecka 2016

PwC: Dane do vrecka 2016. Populárna publikácia poskytuje prehľadný súhrn slovenských daňových predpisov a pravidiel.

PwC: Efektivita finančných funkcií na Slovensku

PwC: Efektivita finančných funkcií na Slovensku

PwC: Prieskum medzi slovenskými podnikateľmi a rodinnými firmami

Prieskum PwC v spolupráci s Ing. Monikou Krošlákovou, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave a denníkom Hospodárske noviny medzi slovenskými podnikateľmi a rodinnými firmami

PwC: Správa o transparentnosti

PwC: Správa o transparentnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2015

SSC Survey 2014: Moving towards Centres of Excellence

Prieskum slúži ako užitočný benchmarkingový nástroj pre lídrov v SSC. Ponúka pohľad na rôzne fázy vývoja SSC na Slovensku ale aj celosvetovo.

PwC: Banking Banana Skins 2015

Every two years, PwC sponsors the Banking Banana Skins survey conducted by the Centre of the Study of Financial Innovation. Each survey identifies potential sources of risks to banks and then ranks them by severity.

PwC: Globálny CEO prieskum

PwC: Globálny CEO prieskum

PwC: Emerging Trends in Real Estate® Europe 2015

A joint undertaking of the Urban Land Institute and PwC, the Emerging Trends in Real Estate® series provides an outlook on real estate investment and development trends, real estate finance and capital markets, trends by property sector and metropolitan area, and other real estate issues around the globe.

PwC: Paying Taxes 2015

Paying Taxes je jedinečná štúdia PwC a skupiny Svetovej banky. Štúdia Paying Taxes 2015 zverejnená v novembri 2014 skúma a analyzuje daňové systémy v 189 krajinách.

Global Economic Crime Survey 2016

Whether its fraud, IP infringement, corruption, cybercrime, or accounting fraud, economic crime continues to be a major concern for organisations of all sizes, across all regions and in virtually every sector. But as our 2016 Global Economic Crime Survey reveals, the real story is not the persistence of economic crime, it’s the threat it poses to your business processes, your employee morale, and your reputation.

PwC: Managing tomorrow´s people series

PwC: Managing tomorrow´s people series - Millennials Survey

PwC: IPO Watch Europe

IPO Watch Europe surveys all new primary market equity IPOs on Europe’s principal stock markets and market segments on a quarterly basis.