Poradenstvo pri transakciách

View this page in: English

Poradenstvo
pri transakciách
Pomáhame klientom uzatvárať ešte lepšie transakcie,
vytvárať hodnotu prostredníctvom zlúčení, akvizícií, predaja
a reštrukturalizácie. Spolupracujeme s nimi pri vypracovaní
správnej stratégie pred samotnou transakciou, pomáhame
zabezpečiť hladký priebeh transakcie, identifikovať oblasti, ktoré
prinesú hodnotu a majú byť predmetom ďalších rokovaní
a implementovať zmeny, ktoré po zavŕšení transakcie prinesú
zlepšenia a výhody synergie.


 Transakčné služby
  Pomáhame klientom maximalizovať návratnosť transakcie

 Fúzie a akvizície
  Poskytujeme komplexné poradenstvo pri M&A

 Oceňovanie podnikov
  Dôkladná analýza dostupných alternatív


Naše služby

Pomáhame firmám realizovať akvizície a strategické aliancie umožňujúce vstup na globálne kapitálové trhy s cieľom maximalizovať návratnosť transakcie.

Daňové M&A


Daňové riziká fúzií a akvizícií môžu byť zvládnuteľné, ak o nich viete a premeníte ich na príležitosť.
Zistite viac

PwC Legal


Naša advokátska kancelária vám pomôže vykonať všetky kroky v oblasti fúzií a akvizícií v akejkoľvek podobe.
Dozvedieť sa viac

IPO Watch Europe


Štvrťročný prieskum sleduje objem a hodnotu IPO na hlavných európskych burzách.
Viac informácií

Riadenie firmy


PwC vám pomôže dosiahnuť vyššiu výkonnosť Vašej spoločnosti zlepšovaním produktívnosti a efektívnosti kľúčových operácií.
Zistite viac