Ocenenia

View this page in: English

Veľmi si vážime ocenenia nezávislých expertov, ktoré získala naša firma v nasledujúcich oblastiach:

Na základe štúdie MarketScape, ktorú uskutočnila spoločnosť IDC, bola PwC vymenovaná za lídra v oblasti konzultačných služieb v podnikovej architektúre

Ako uvádza IDC, PwC získala toto ocenenie z nasledujúcich dôvodov:

  • „PwC ako celosvetová sieť firiem, je schopná efektívne a rýchlo reagovať na široké spektrum požiadaviek klientov využitím znalostí  a skúseností lokálnych zdrojov a rozsiahlej siete expertov na podnikovú architektúru pôsobiacich v rôznych regiónoch a krajinách."
  • „Špecialisti PwC na podnikovú architektúru majú bohaté skúsenosti v príslušných odvetviach  a rôznych funkciách podniku, umocnené technickými zdatnosťami v oblastiach ako je ERP, CRM, mobilné technológie, spolupráca, integrácia, riadenie informácií, SDLC, infraštruktúra, (vrátane cloud technológií), bezpečnosť, riadenie zmien v IT."

IDC označila PwC za „významného hráča" na poli konzultačných služieb k transformácii datacentier a vyzdvihla jej schopnosti v oblasti technológií a metód pre datacentrá.

  • „PwC tím pre transformáciu datacentier poskytuje komplexné riešenia, ktoré klientom pomáhajú vyriešiť ich zložité obchodné problémy a  poradenstvom  v oblasti stratégie, plánovania, navrhovania, implementácie a prevádzkovej podpory podnikovej infraštruktúry,  vytvára trvalú hodnotu."
  • „Odborníci z PwC majú skúsenosti v oblasti technológií a metodológií datacentier ako aj v oblasti riešení, ktoré sú overené a vycibrené tisíckami zákaziek pre klientov."
  • „PwC ponúka klientom riešenia, ktoré nebudú závislé na špecifickom dodávateľovi, a ktoré spĺňajú náročné podmienky globálneho biznisu klienta: transformácia datacentier, riadenie IT služieb, mobilita, optimalizácia dát, cloud technológie, obnova systémov ..... využitím flexibilného modelu obsadenia ľudskými zdrojmi, tak lokálnymi ako aj globálnymi."
Zdroje:
IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Architecture Consulting 2012 Vendor Analysis (IDC#233918), marec 2012
IDC MarketScape: W0rldwide Datacenter Transformation Consulting 2012 Vendor Analysis (IDC#233919), marec 2012

Spoločnosť PwC bola vymenovaná za „lídra" v oblasti konzultačných služieb

Ako uvádza správa 2012 IDC MarketScape, na trhoch amerického kontinentu, Európy, Stredného východu a Afriky získala spoločnosť  PwC ocenenie „líder" v oblasti konzultačných služieb. Okrem toho bola v ázijskom Tichomorí vymenovaná za „najvýznamnejšieho hráča".  

Zdroje:
IDC MarketScape: Worldwide Business Consulting Services Vendor Assessment 2012 (IDC#233425)
IDC MarketScape: Americas Business Consulting Services Vendor Analysis 2012 (IDC#233433)
IDC MarketScape: EMEA Business Consulting Services Vendor Analysis 2012 (IDC#233426)
IDC MarketScape: Asia/Pacific Business Consulting Services Vendor Analysis 2012 (IDC#233434)

PwC je víťazom ceny „Most Admired Knowledge Enterprises"

Prieskum MAKE (Most Admired Knowledge Enterprise) je zameraný na identifikovanie spoločností, s najlepšími schopnosťami transformovať vedomosti a znalosti ľudí do intelektuálneho kapitálu spoločnosti, a tak vytvárať hodnotu pre akcionárov a zainteresované osoby. Spoločnosť PwC, desťnásobný držiteľ ocenenia, získal osobitného uznanie za "vytváranie hodnoty na základe poznatkov o klientovi/zainteresovaných osobách“.

Zdroj: Teleos, in association with The KNOW Network, 2011 Global Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE) study

Spoločnosť PwC bola podľa správy spoločnosti Gartner Inc. „Magic Quadrant for Financial Management Consulting Services” zaradená do kvadrantu lídrov

Správa „Magic Quadrant“ spoločnosti Gartner hodnotí najvýznamnejších hráčov v oblasti poradenstva a technológií z dvoch základných hľadísk: komplexnosti vízie a schopnosti jej realizácie. Ako sa v správe uvádza, firmy v kvadrante lídrov vykazujú dobré výkony a majú jasnú víziu o využití schopností pre udržanie vedúcej pozície. Konzultantské firmy, ktoré sa umiestnia v tomto kvadrante, disponujú vo všeobecnosti mimoriadnymi znalosťami o podmienkach trhu, majú vypracovanú podrobnú víziu, komplexné postupy a jasnú stratégiu na dosiahnutie cieľov.

PwC pomáha svojim klientom vytvoriť flexibilnú finančnú organizáciu, schopnú produkovať transparentné, efektívne a progresívne informácie a zároveň riadiť riziko, zabezpečiť súlad s legislatívou, efektívne využiť kapitál a maximalizovať likviditu. PwC pre svojich klientov zostavuje porovnávacie štúdie finančných modelov, ktoré pomáhajú odhaliť momentálne nedostatky vo výkonoch firiem. Okrem toho, PwC pracuje s klientmi na identifikovaní a implementácii zlepšení a nevyhnutných opatrení, vypracovaní plánov pre dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov a na dosahovaní lepších procesných, organizačných a systémových výsledkov.

Zdroj: Gartner, Inc.: “Magic Quadrant for Financial Management Consulting Services” 2011 report

PwC získala ocenenie Svetový líder v oblasti konzultačných služieb pri podnikaní

“Z celosvetového hľadiska získala PwC oveľa lepšie hodnotenie než ostané spoločnosti v odvetví, čo sa týka pomoci klientom pri identifikovaní a implementácii možností ich rastu.”
IDC, popredná konzultačná firma venujúca sa prieskumu a analýzam, hodnotí PwC ako svetového lídra v oblasti konzultačných služieb s najpevnejšou pozíciou v oblasti stratégií. Podľa zistení prieskumu je rast PwC rýchlejší než ostatných firiem na trhu. Len nedávno vydala IDCS hodnotenie v novej sérii správ analyzujúcich existujúce ale aj predpokladané budúce schopnosti firiem plniť požiadavky klienta.
IDC v nich uvádza, že:

  • “Celkovo je PwC považovaná za najschopnejšiu firmu v mnohých ohľadoch, vrátane využívania lokálnych zdrojov, aplikovania overených postupov a nástrojov, pomoci organizáciám pri dodržiavaní nových alebo existujúcich predpisov.”
  • "PwC patrí k najkompetentnejším firmám vo svojom odvetví, čo sa týka integrácie projektového tímu s tímom klienta."
  • “Z celosvetového hľadiska má PwC oveľa lepšie hodnotenie ako podobné spoločnosti v poskytovaní asistencie klientom pri identifikovaní a implementácii alternatív rastu.”
Zdroj: IDC MarketScape : Worldwide Business Consulting Services 2011 Vendor Analysis – IDC#226443

PwC získala titul "Svetový líder v poradenstve v oblasti talent manažmentu"

Štúdia je zameraná na hodnotenie schopností a podnikateľskej stratégie popredných poradenských firiem pri rozvoji a vzdelávaní pracovníkov. Toto hodnotenie vychádza z komplexného rámca a súboru parametrov, ktoré by mali byť prospešné pre úspešné poskytovanie podnikateľských služieb v oblasti rozvoja ľudských zdrojov z krátkodobého a dlhodobého hľadiska.

Zdroj: IDC MarketScape: Talent Related Business Consulting Vendor Analysis, Doc #229526, August 2011

PwC patrí prvé miesto na svete vo finančnom poradenstve

Podľa správy Financial Consulting Marketplace 2010-2013 report, vydanej svetovou konzultačnou, prieskumnou a poradenskou agentúrou Kennedy, patrí spoločnosti PwC prvé miesto vo svete vo finančnom poradenstve. PwC sa umiestnila na prvom mieste aj vo Veľkej Británii a Austrálii, v dvoch krajinách, ktorým správa venuje osobitnú pozornosť. 

“Zistenia agentúry opäť potvrdili bezkonkurenčnú kvalitu Poradenských služieb PwC. Čo nás odlišuje od ostatných, je naša schopnosť pomáhať klientom z rôznych sektorov a krajín vo svete a nachádzať nové, inovatívne riešenia pre dosiahnutie ich cieľov. Ocenenéboli najmä naše rozsiahle skúsenosti, ktoré využívame v prospech klientov, a to spojením znalostí podnikateľského sektora klienta so skúsenosťami v oblasti konzultácií a transakcií." uviedol Juan Pujadas, globálny líder pre poradenstvo.

Zdroj: Kennedy Consulting Research & Advisory, “Global Consulting Marketplace 2010”; © BNA Subsidiaries, LLC. Reprodukované na základe licencie.

PwC ako svetový líder v oblasti krízového poradenstva a poradenstva pri ozdravení podnikov – správa agentúry Kennedy Information

Kennedy Information, popredná prieskumná a poradenská firma ocenila PricewaterhouseCoopers (PwC) ako jednoznačného lídra na trhu krízového poradenstva a služieb pri ozdravení podnikov (Správa firmy Kennedy Information: Global Crisis and Recovery Consulting Marketplace 2009-2012 report).

PwC je “jednotkou” čo sa týka dosiahnutých výnosov a má pevné miesto na vrchole rebríčka Kennedy Vanguard, ktorý posudzuje kvalitu schopností významných firiem, hráčov na trhu krízového poradenstva a služieb pri ozdravení podnikov.

Zdroj: Kennedy, “Global Crisis and Recovery Consulting Marketplace 2009-2012”; © Kennedy Information, Inc.; použité na základe povolenia.

PwC je druhým najatraktívnejším zamestnávateľom absolventov ekonomických škôl, uvádza Universum

Spoločnosti PwC patrí druhá priečka na zozname ‘Top 50 najatraktívnejších zamestnávateľov vo svete’ pre absolventov škôl s ekonomickým zameraním, zostavenom agentúrou Universum. Tabuľka vychádza z hodnotenia študentov ekonómie z Ameriky, Japonska, Číny, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Ruska, Španielska, Kanady a Indie. Ide o prvý zoznam zamestnávateľov podľa atraktívnosti, ktorý poukazuje na najsilnejšiu obchodnú značku v povedomí uchádzačov – teda na tie spoločnosti ktoré excelujú pri získavaní a udržaní si zamestnancov.

Zdroj: Universum’s full list of “The World’s Top 50 Most Attractive Employers” http://universumglobal.com/IDEAL-Companies-Rankings/Global-Top-50-Rankings

Medzinárodná asociácia, International Association of Outsourcing Professionals, prisúdila PwC titul "Najlepšieho poradcu vo svete"

The International Association of Outsourcing Professionals, tvorca globálnych štandardov podporujúci služby v oblasti outsourcingu prisúdil spoločnosti PwC 1. miesto na zozname "Najlepších poradov v oblasti outsourcingu". Poradie podľa IAOP potvrdzuje silnú pozíciu PwC na trhu, ako poprednej firmy v poskytovaní poradenstva a konzultačných služieb pri podnikaní. Vyše 27 000 pracovníkov PwC vo svete, špecializujúcich sa na služby Poradenstva, spolupracuje s viac než 80% spoločností svetového rebríčka firiem "Fortune 500".

Zdroj: International Association of Outsourcing Professionals, The World's Best Outsourcing Advisors; © 2009 IAOP.

PwC je lídrom v poradenstve v oblasti bezpečnosti informácií a riadení IT rizika

Hodnotenie konzultačných firiem poskytujúcich poradenstvo v oblasti bezpečnosti informácií a riadení IT rizika prinieslo PwC priečku lídra. Túto pozíciu firma získala najmä vďaka vynikajúcemu poznaniu požiadaviek odvetvia znásobenému rozsiahlymi odbornými znalosťami. Ako sa v správe uvádza,: “PwC má v celosvetovom meradle jedno z najväčších oddelení pre bezpečnosť informácií a riadenie IT rizika. Firma má najdlhšiu históriu v oblasti inovácií a svojimi pragmatickými riešeniami je dlhodobo významným hráčom na trhu. PwC má najlepšie predpoklady pre poskytovanie služieb organizáciám, ktoré majú záujem o posúdenie IT rizika z praktického ako i holistického hľadiska, a od posúdenia prejsť k samotnej implementácii opatrení. Prednosťou PwC je schopnosť spojiť tieto dve činnosti vďaka rozsiahlym skúsenostiam a ľudskému potenciálu."

Zdroj: Správa "The Forrester Wave™: Information Security And IT Risk Consulting, Q1 2009" vydaná Forrester Research.