Oboznámte sa s aktuálnymi trendami vo vašej oblasti v štúdiách, ktoré pre vás každoročne pripravujeme

Šéfovia firiem vyžadujú na Slovensku zmeny najmä vo vymáhateľnosti práva a v školstve

Generálni riaditelia firiem na Slovensku sa vyjadrili v prieskume PwC ako vidia rast svojich firiem v najbližších rokoch, a ktoré faktory ohrozujú podnikanie na Slovensku do budúcna. Vyplýva to zo Slovenského CEO prieskumu 2016 spoločnosti PwC a magazínu Forbes.

Tretina slovenských manažérov sa stretla s hospodárskou kriminalitou

Na Slovensku sa za posledných 24 mesiacov viac ako tretina (34%) respondentov stretla s jedným alebo viacerými prípadmi hospodárskej kriminality. Hospodárska kriminalita je stále vážny problém ovplyvňujúci spoločnosti na svete, v krajinách strednej a východnej Európy a na Slovensku.

Slovenské a české firmy využívajú digitálne technológie na riadenie nákladov a procesov a podceňujú ich význam v kľúčových biznis činnostiach - pri získavaní zákazníkov a talentov do firmy

Od roku 2007 si prieskum Digital IQ spoločnosti PwC kladie jednu otázku – ako top manažéri riadia investície do digitálnych technológií, aby boli prínosom pre udržateľný rozvoj firiem. Štúdia sa zaoberá praxou a výkonom globálnych firiem na základe skúseností takmer dvoch tisícok výkonných riaditeľov z 51 krajín. V štúdii bolo analyzovaných 25 faktorov a vybrali sme tri hlavné závery aplikovateľné pre český a slovenský trh.

Industry 4.0: Building the digital enterprise

PwC’s 2016 Global Industry 4.0 Survey explores the benefits of digitizing your company’s horizontal and vertical value chains, as well as building your digital product and service portfolio.

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Partner, líder oddelenia poradenstva
+421 (0)903 268 052
alexander.srank@
sk.pwc.com

Ivo Doležal
Partner
+421 (0)903 435 979
ivo.dolezal@
sk.pwc.com