Referencie našich klientov

Výstupy štúdie PayWell boli spracované veľmi prehľadne a obsahovali všetky potrebné informácie k zmapovaniu aktuálnej situácie v konkrétnom segmente. Veľkou výhodou je možnosť modifikácie interných dát a tiež podrobný popis pracovných pozícií vstupujúcich do analýzy. Za výhodu a jedinečnosť považujem spracovanie dát na základe reálnych kompetencií a právomocí a tiež profesionálny prístup zástupcov spoločnosti.

Analýza bola použitá pri argumentácii týkajúcej sa podmienok pre jednotlivé pracovné pozície našej spoločnosti pre centrálu v zahraničí.

Dominika Hirtlová, Finančná riaditeľka
Boiron SK, s.r.o., Farmaceutický sektor

Prostredníctvom štúdie PayWell sme získali reálny pohľad na odmeňovanie na trhu, a to nielen v rámci nášho sektora. Špeciálny prieskum zameraný na výrobné firmy z nášho okolia nám poskytol veľmi konkrétny pohľad na odmeňovanie a benefity na úzkej vzorke firiem, ktorá je pre nás smerodajná. Na základe tohoto porovnania sme mohli vyhodnotiť doterajšie nastavenie úrovne odmeňovania a benefitov a stanoviť úrovne pre novovzniknuté pozície.

Radoslav Šebeňa, HR manažér
Miba Steeltec, s.r.o., Strojárenský priemysel

Na základe výsledkov zo štúdie PayWell sme boli schopní zistiť, ako sme na tom v rámci platov na trhu. Veľmi nám pomohla špecifická vzorka, ktorá bola realizovaná spolu so spoločnosťami v našom priemyselnom parku a v blízkom okolí, keďže tieto platové dáta sú pre nás najrelevantnejšie.

Jana Petrušová, HR manažér
Semecs s.r.o., Elektrotechnický priemysel

Štúdia PayWell nám veľmi pomohla pri získavaní relevantných trhových platových benchmarkov a umožnila nám porovnať sa nielen so spoločnosťami v rámci nášho sektora v celej SR, ale najmä v rámci nášho regiónu, keďže sme sa zúčastnili špeciálneho prieskumu zameraného na náš priemyselný park a okolité firmy.

Prostredníctvom štädie HR Controlling sme získali jedinečný pohľad na HR z pohľadu čísel, a zároveň aj trhové benchmarky jednotlivyých HR ukazovateľov, ktoré nám dodali relevantné informácie o tom, aké efektívne HR skutočne máme.

Zuzana Gajdošová, HR manažér
Kongsberg Automotive, s.r.o., Automobilový priemysel

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Sledujte nás