Leading HR Organisation 2015

View this page in: English

Vyhlasujeme štvrtý ročník ocenenia, v ktorom vyhodnocujeme spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu.

Vyhlasujeme štvrtý ročník ocenenia Leading HR Organisation - súťaže, ktorá oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu a s najlepšími praktikami v oblasti ľudských zdrojov na trhu. Do súťaže budú zapojené spoločnosti zúčastnené v prieskume HR Controlling.

Hodnotíme ukazovatele v štyroch oblastiach

 • HR Leading
 • HR Lagging
 • Organizačná štruktúra
 • Produktivita a financie

Sledované indikátory popisujú systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstvo kariérnych príležitostí vo firme, štruktúru a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, efektívnosť procesu náboru a výberu, mieru absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce, organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu.

„Jedinečnosť tohto ocenenia spočíva v tom, že je založené na kvantitatívnych ukazovateľoch. Vyhodnocujeme reálne merateľné dáta reflektujúce efektivitu riadenia ľudského kapitálu a široké spektrum HR indikátorov vrátane ich vplyvu na finančné výsledky firmy. Hodnoty jednotlivých indikátorov analyzujeme a porovnávame k mediánovej hodnote príslušného sektoru. Tento prístup garantuje transparentnosť a spravodlivosť tohto ocenenia", vraví Peter Lackó, líder oddelenia Poradenstvo pre ľudské zdroje PwC.

Víťazi tretieho ročníka „Leading HR Organisation 2014"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch sme vyhlásili na TREND konferencii Personálny manažment.

 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o., v sektore Výroba
 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • FPT Slovakia s. r. o., v sektore Informačné technológie

Víťazom gratulujeme!

 

Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch sme vyhlásili na TREND konferencii Personálny manažment.

 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • Erste Group IT SK, spol. s r. o., v sektore Informačné technológie
 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., v sektore Farmácia
 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o., v sektore Výroba

Blahoželáme víťazom!

Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012"

 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • PosAm, spol. s r.o., v sektore Informačné technológie
 • Roche Slovensko, s.r.o., v sektore Farmácia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Slovak Telekom, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., v sektore Automobilový priemysel

Víťazom gratulujeme!

72 %

riaditeľov v 'Slovenskom CEO prieskume 2015' PwC a Forbes sa vyjadrilo, že schopnosť získať kľúčových odborníkov patrí medzi významné podnikateľské riziká.