Leading HR Organisation 2014

View this page in: English

Vyhlasujeme tretí ročník ocenenia, v ktorom vyhodnocujeme spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu.

Spoločnosť PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a za mediálnej podpory týždenníka TREND vyhlásili tretí ročník ocenenia Leading HR Organisation - projektu, ktorý oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu a s najlepšími praktikami v oblasti ľudských zdrojov na slovenskom trhu. Do hodnotenia budú zapojené spoločnosti zúčastnené v štúdii HR Controlling 2014.

Hodnotiť budeme ukazovatele v štyroch oblastiach:

 • HR Leading
 • HR Lagging
 • Organizačná štruktúra
 • Produktivita a financie

Sledované indikátory popisujú systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstvo kariérnych príležitostí vo firme, štruktúru a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, efektívnosť procesu náboru a výberu, mieru absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce, organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu.

Víťazi budú vyhlásení na TREND konferencii Personálny manažment, ktorá sa bude konať 7. – 8. októbra 2014 v Bratislave.

Ako sa zapojiť

Ak máte záujem zapojiť sa do tretieho ročníka ocenenia Leading HR Organisation 2014, je potrebné zúčastniť sa štúdie HR Controlling 2014. Pre viac informácií kontaktujte, prosím, Patríciu Šimák Badačovú, tel.: +421 2 59350 297.

Jedinečnosť tohto ocenenia spočíva v tom, že je založené na kvantitatívnych ukazovateľoch, a teda je objektívne. Vyhodnocujeme reálne merateľné dáta reflektujúce efektivitu riadenia ľudského kapitálu a široké spektrum HR indikátorov vrátane ich vplyvu na finančné výsledky firmy. Relevantné porovnanie je zabezpečené tak, že hodnoty jednotlivých indikátorov analyzujeme a porovnávame k mediánovej hodnote príslušného sektoru. Prístup popísaný vyššie garantuje transparentnosť tohto ocenenia.“ vraví Peter Lackó, líder oddelenia Poradenstvo pre ľudské zdroje PwC.

Víťazi druhého ročníka „Leading HR Organisation 2013"

Spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch sme vyhlásili na TREND konferencii Personálny manažment.

 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • Erste Group IT SK, spol. s r. o., v sektore Informačné technológie
 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., v sektore Farmácia
 • Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Orange Slovensko, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o., v sektore Výroba

Blahoželáme víťazom!

Víťazi prvého ročníka „Leading HR Organisation 2012"

 • MEDEKO CAST s.r.o., v sektore Strojárstvo
 • PosAm, spol. s r.o., v sektore Informačné technológie
 • Roche Slovensko, s.r.o., v sektore Farmácia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., v sektore Bankovníctvo
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sektore Energetika
 • Slovak Telekom, a.s., v sektore Informačné a komunikačné technológie
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., v sektore Automobilový priemysel

Víťazom gratulujeme!

Vyhlasovateľ

Partner

Mediálny partner

61 %

riaditeľov v 'Slovenskom CEO prieskume 2014' PwC a Forbes sa vyjadrilo, že schopnosť získať kľúčových odborníkov patrí medzi významné podnikateľské riziká.