Kontakt

Zobraziť túto stránku v: English

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
Poradenstvo pre ľudské zdroje
Námestie 1. mája 18
815 32 Bratislava

tel.: +421 2 59350 111
fax: +421 2 59350 222
www.pwc.com/sk

Peter Lackó

Senior manažér, tel.: + 421 2 59350 660

Patrícia Šimák Badačová
Manažér, tel.: +421 2 59350 297

Matej Gálik
Senior konzultant, tel.: +421 2 59350 860

Jana Steskálová
Konzultant, tel.: +421 2 59350 685

Filip Hudcovič
Konzultant, tel.: +421 2 59350 831