HR Pulse - prieskum spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit

HR Pulse je séria prieskumov oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

HR Pulse: Elektronizácia HR služieb

Vítame vás v piatom zo série prieskumov názorov HR riaditeľov HR Pulse. Digitálne technológie a sociálne médiá menia svet okolo nás. Mení sa aj spôsob, akým spoločnosti podnikajú, komunikujú a efektívne riadia interné procesy. Tí, ktorí nepodniknú kroky, aby boli súčasťou tohto trendu môžu voči konkurencii zaostať. Víťazmi budú tí, ktorí dokážu efektívne využiť moderné nástroje na to, aby kolaborovali so svojimi partnermi. HR je nepochybne súčasťou tohto procesu. Cieľom elektronizácie HR služieb je zefektívniť a zdynamizovať interakciu medzi HR špecialistami a zamestnancami a podporiť kolaboráciu s externým prostredím.

Zámerom nášho prieskumu „HR Pulse: Elektronizácia HR služieb“ je zmapovať stav týchto celosvetových trendov vo firmách na Slovensku, identifikovať hlavné oblasti elektronizácie HR služieb a rolu HR oddelenia pri zavádzaní týchto zmien.

Vyplnenie on-line dotazníka trvá približne 10 minút. Výsledky prieskumu zašleme všetkým účastníkom prieskumu, ktorí dotazník vyplnia a uvedú svoje kontaktné údaje. Zároveň budú výsledky komunikované aj prostredníctvom biznis magazínu Profit. Dotazník môžete vyplniť do 9. apríla 2014.

Ďakujeme za váš čas a záujem zúčastniť sa prieskumu.

Prieskum je uzatvorený, aktuálne spracovávame výsledky. Výsledky budeme komunikovať v máji 2014.