HR Pulse - prieskum PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit

HR Pulse: Význam profesijnej certifikácie pre zamestnanca a zamestnávateľa

Vážená pani, vážený pán,

vítame vás v siedmom zo série prieskumov názorov HR riaditeľov HR Pulse, ktorý realizuje poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako reagujú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku na zmeny a trendy v riadení HR.

V aktuálne prebiehajúcom prieskume zisťujeme, aký majú odborné certifikácie význam pre zamestnanca, čo prinášajú zamestnávateľom a aké sú trendy na Slovensku. Certifikácia schopností, znalostí a zručností je dôkazom vysokej odbornosti. Dnes je už bežnou praxou certifikovať znalosti v oblastiach IT, financie, HR, projektový manažment a iné. Cieľom nášho prieskumu je zmapovať prístup zamestnávateľov na Slovensku k profesijným certifikáciám a dôvody, pre ktoré podporujú a/alebo nepodporujú certifikovanie svojich zamestnancov.

Vyplnenie on-line dotazníka trvá približne 10 minút. Výsledky prieskumu zašleme všetkým účastníkom prieskumu, ktorí dotazník vyplnia a uvedú svoje kontaktné údaje. Zároveň budú výsledky komunikované aj prostredníctvom biznis magazínu Profit. Dotazník môžete vyplniť do 30. júna 2015.

Ďakujeme za váš čas a záujem zúčastniť sa prieskumu.

Výsledky prieskumu aktuálne spracovávame. Výsledná správa bude zverejnená v septembri.


Predchádzajúce prieskumy:

  • HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien
  • HR Pulse: Elektronizácia HR služieb
  • HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia? 
  • HR Pulse: Ako vnímajú HR riaditelia miléniovú generáciu a ako vníma zamestnanie ona? 
  • HR Pulse: Ako zmenila novela zákona o dani z príjmov Váš prístup k benefitovej politike?

Prečítajte si výsledné správy z prieskumov.