HR Pulse - prieskum PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit

HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit zrealizovali v decembri 2014 v poradí už šiesty zo série prieskumov názorov HR riaditeľov 'HR Pulse'. V tomto prieskume sme sa zamerali na change manažment a zisťovali sme, aká je rola HR oddelení pri riadení zmien a do akej miery je na Slovensku HR oddelenie integrovanou súčasťou a ambasádorom change manažmentu.

Hlavné zistenia:

 • 80 % HR lídrov má v pláne posilniť svoju rolu ako strategického zmenového partnera
 • 42 % firiem nemá manažérov preškolených na aplikáciu nástrojov change manažmentu
 • 51 % firiem zapája reprezentanta HR oddelenia do významných biznis zmien
 • 33 % HR lídrov uviedlo, že change manažment je súčasťou všetkých kľúčových projektov v ich organizácii
 • 22 % firiem na Slovensku nemá jasne zadefinovanú rolu change manažmentu
 • 51 % firiem nemá definovanú entitu, ktorá by riadenie zmien v ich organizácii zastrešovala
 • 51 % firiem stanovuje člena HR oddelenia ako manažéra projektov významných biznis zmien

Stiahnite si výslednú správu z prieskumu.


Predchádzajúce prieskumy:

 • HR Pulse: Elektronizácia HR služieb 
 • HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia? 
 • HR Pulse: Ako vnímajú HR riaditelia miléniovú generáciu a ako vníma zamestnanie ona? 
 • HR Pulse: Ako zmenila novela zákona o dani z príjmov Váš prístup k benefitovej politike?

Prečítajte si výsledné správy z prieskumov.