HR Pulse - prieskum spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit

HR Pulse je séria prieskumov oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

HR Pulse: Elektronizácia HR služieb

Digitálne technológie a sociálne médiá menia svet okolo nás. Mení sa aj spôsob, akým spoločnosti podnikajú, komunikujú a efektívne riadia interné procesy. Tí, ktorí nepodniknú kroky, aby boli súčasťou tohto trendu, môžu voči konkurencii rýchlo zaostať. Víťazmi budú tí, ktorí dokážu efektívne využiť moderné nástroje na to, aby v spolupráci so svojimi partnermi vytvárali novú hodnotu pre zákazníkov. HR by malo byť nepochybne súčasťou tohto procesu.

Zámerom nášho prieskumu „HR Pulse: Elektronizácia HR služieb“ bolo zmapovať stav týchto celosvetových trendov vo firmách na Slovensku, identifikovať hlavné oblasti elektronizácie HR služieb a rolu HR oddelenia pri zavádzaní týchto zmien. Vo výstupnej správe vám prinášame hlavné zistenia našej iniciatívy:

  • Digitalizácia HR je už v tomto roku súčasťou stratégie 64% firiem.
  • Vo viac ako polovici (53%) firiem je HR samotným iniciátorom digitalizačných projektov.
  • Polovica firiem (51%) elektronizuje rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a takmer polovica (47%) riadenie výkonu.
  • Väčšina zapojených spoločností už implementovala projekty zamerané na zlepšenie flexibility práce.
  • Plánom dominuje knowledge manažment, zlepšenie internej komunikácie (blogging a video messaging) a podpora spolupráce a komunikácie zákazníkov so zamestnancami.
  • Tretina firiem uviedla, že už v súčasnosti má zavedenú elektronickú formu stravných lístkov a ďalšia tretina ich plánuje v budúcnosti zaviesť.