HR Pulse - prieskum PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit

HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien

Vítame vás v šiestom zo série prieskumov názorov HR riaditeľov a manažérov HR Pulse, ktorý realizuje poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako reagujú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku na zmeny a trendy v riadení HR.

V aktuálne prebiehajúcom prieskume zisťujeme, aká je rola HR oddelení pri riadení zmien a do akej miery je na Slovensku HR oddelenie integrovanou súčasťou a ambasádorom change manažmentu. V súčasnom prostredí podnikateľskej neistoty je pre prežitie každej organizácie rozhodujúca schopnosť odpovedať na zmeny, ako aj schopnosť rýchleho a koherentného riadenia ľudí. Pre dosiahnutie želaného výsledku sú rozhodujúce detailnejšie aspekty podnikateľských zmien, akými sú zmena správania, zainteresovanosť zamestnancov, rozvoj schopností zamestnancov, riadenie ľudských rizík a organizačná reštrukturalizácia. Z tohto dôvodu je opodstatnenosť HR pri procese manažovania zmeny nespochybniteľná. Intenzitu zapojenia HR sme sa rozhodli preskúmať v aktuálne prebiehajúcom prieskume.

Vyplnenie on-line dotazníka trvá približne 10 minút. Výsledky prieskumu zašleme všetkým účastníkom prieskumu, ktorí dotazník vyplnia a uvedú svoje kontaktné údaje. Zároveň budú výsledky komunikované aj prostredníctvom biznis magazínu Profit. Dotazník môžete vyplniť do 19. decembra 2014.

Ďakujeme za váš čas a záujem zúčastniť sa prieskumu.

Prieskum je uzatvorený, aktuálne spracovávame výsledky. Výsledky budeme komunikovať na jar 2015.