HR Pulse

Nové trendy v hodnotení zamestnancov

Certifikácia schopností, znalostí a zručností je dôkazom vysokej odbornosti. Dnes je už bežnou praxou certifikovať znalosti v oblastiach IT, financie, HR, projektový manažment a iné. Cieľom nášho prieskumu bolo zmapovať prístup zamestnávateľov na Slovensku k profesijným certifikáciám a dôvody, pre ktoré podporujú a/alebo nepodporujú certifikovanie svojich zamestnancov.

Vo výstupnej správe vám prinášame hlavné zistenia našej iniciatívy:

  • 74 % organizácií má certifikovaných zamestnancov
  • 81 % HR lídrov uviedlo, že medzinárodné certifikácie rozširujú odborné vedomosti zamestnancov a prispievajú k získavaniu znalostí najnovších poznatkov v danej oblasti
  • 55 % sa vyjadrilo, že certifikácie dopĺňajú odbornosť potrebnú pre výkon práce
  • 45 % je presvedčených, že certifikácia je investícia zvyšujúca angažovanosť a lojalitu zamestnancov
  • 90 % firiem prepláca zamestnancom náklady na kurzy určené na získanie medzinárodne uznávanej certifikácie
Rozhovor s Evou Hupkovou, direktorkou v PwC Slovensko a líderkou Akadémie v spravodajskej televízií TA3 o celoživotnom vzdelávaní a profesijných kvalifikáciách. 
loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Vanda Šinková
CIPD Centre of Excellence Leader, The Academy
Tel: +421 2 59350 137
E-mail

Sledujte nás