HR Pulse - prieskum PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit

HR Pulse je séria prieskumov spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

Stiahnuť

HR Pulse: Význam profesijnej certifikácie pre zamestnanca a zamestnávateľa

V našom siedmom prieskume sme zisťovali, aký majú odborné certifikácie význam pre zamestnanca, čo prinášajú zamestnávateľom a aké sú trendy na Slovensku.

Certifikácia schopností, znalostí a zručností je dôkazom vysokej odbornosti. Dnes je už bežnou praxou certifikovať znalosti v oblastiach IT, financie, HR, projektový manažment a iné. Cieľom nášho prieskumu bolo zmapovať prístup zamestnávateľov na Slovensku k profesijným certifikáciám a dôvody, pre ktoré podporujú a/alebo nepodporujú certifikovanie svojich zamestnancov.

Vo výstupnej správe vám prinášame hlavné zistenia našej iniciatívy:

  • 74 % organizácií má certifikovaných zamestnancov
  • 81 % HR lídrov uviedlo, že medzinárodné certifikácie rozširujú odborné vedomosti zamestnancov a prispievajú k získavaniu znalostí najnovších poznatkov v danej oblasti
  • 55 % sa vyjadrilo, že certifikácie dopĺňajú odbornosť potrebnú pre výkon práce
  • 45 % je presvedčených, že certifikácia je investícia zvyšujúca angažovanosť a lojalitu zamestnancov
  • 90 % firiem prepláca zamestnancom náklady na kurzy určené na získanie medzinárodne uznávanej certifikácie

Stiahnite si výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Význam profesijnej certifikácie pre zamestnanca a zamestnávateľa“

Rozhovor s Evou Hupkovou, direktorkou v PwC Slovensko a líderkou Akadémie v spravodajskej televízií TA3 o celoživotnom vzdelávaní a profesijných kvalifikáciách. 

Predchádzajúce prieskumy:

  • HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien
  • HR Pulse: Elektronizácia HR služieb
  • HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia? 
  • HR Pulse: Ako vnímajú HR riaditelia miléniovú generáciu a ako vníma zamestnanie ona? 
  • HR Pulse: Ako zmenila novela zákona o dani z príjmov Váš prístup k benefitovej politike?

Prečítajte si výsledné správy z prieskumov.