HR Pulse: Nové trendy v hodnotení zamestnancov

Tretina manažérov koučuje alebo mentoruje, dve tretiny nastavujú a vyhodnocujú ciele

V aktuálnom najnovšom prieskume zisťujeme, či spoločnosti na Slovensku zachytili najnovšie trendy v oblasti hodnotenia výkonnosti zamestnancov (performance management).

 

Predchádzajúci prieskum

HR Pulse: Význam profesijnej certifikácie pre zamestnanca a zamestnávateľa

V našom siedmom prieskume sme zisťovali, aký majú odborné certifikácie význam pre zamestnanca, čo prinášajú zamestnávateľom a aké sú trendy na Slovensku.

Certifikácia schopností, znalostí a zručností je dôkazom vysokej odbornosti. Dnes je už bežnou praxou certifikovať znalosti v oblastiach IT, financie, HR, projektový manažment a iné. Cieľom nášho prieskumu bolo zmapovať prístup zamestnávateľov na Slovensku k profesijným certifikáciám a dôvody, pre ktoré podporujú a/alebo nepodporujú certifikovanie svojich zamestnancov.

Vo výstupnej správe vám prinášame hlavné zistenia našej iniciatívy:

  • 74 % organizácií má certifikovaných zamestnancov
  • 81 % HR lídrov uviedlo, že medzinárodné certifikácie rozširujú odborné vedomosti zamestnancov a prispievajú k získavaniu znalostí najnovších poznatkov v danej oblasti
  • 55 % sa vyjadrilo, že certifikácie dopĺňajú odbornosť potrebnú pre výkon práce
  • 45 % je presvedčených, že certifikácia je investícia zvyšujúca angažovanosť a lojalitu zamestnancov
  • 90 % firiem prepláca zamestnancom náklady na kurzy určené na získanie medzinárodne uznávanej certifikácie

Stiahnite si výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Význam profesijnej certifikácie pre zamestnanca a zamestnávateľa“

Rozhovor s Evou Hupkovou, direktorkou v PwC Slovensko a líderkou Akadémie v spravodajskej televízií TA3 o celoživotnom vzdelávaní a profesijných kvalifikáciách.