Predchádzajúce prieskumy HR Pulse

HR Pulse je séria prieskumov spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

Stiahnuť

HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien

Šiesty prieskum je z decembra 2014. V tomto prieskume sme sa zamerali na change manažment a zisťovali sme, aká je rola HR oddelení pri riadení zmien a do akej miery je na Slovensku HR oddelenie integrovanou súčasťou a ambasádorom change manažmentu.

Stiahnuť

HR Pulse: Elektronizácia HR služieb

Piaty zo série prieskumov sme publikovali v apríli 2014. Zámerom bolo identifikovať hlavné oblasti elektronizácie HR služieb a rolu HR oddelenia pri zavádzaní týchto zmien.

Stiahnuť

HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia?

Štvrtý zo série prieskumov sme zrealizovali v septembri 2013. Zmyslom nášho prieskumu bolo zistiť, či a ako sa vo firmách na Slovensku zmenila v posledných rokoch situácia ohľadom vysielania zamestnancov do zahraničia.

HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?

V treťom zo série prieskumov, ktorý sme realizovali v októbri 2012, sme zisťovali, či a ako plánujú firmy reagovať na zmeny, ktoré prinesie daňová a odvodová legislatíva platná od 1. januára 2013. Zaujímalo nás, aké opatrenia plánujú firmy implementovať na kompenzáciu zníženého čistého príjmu zamestnancov a či a aké kroky plánujú podniknúť v zmysle optimalizácie zvýšených personálnych nákladov.

Výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?“ poskytneme na vyžiadanie. Prosím kontaktuje nás.

Stiahnuť

HR Pulse: Ako vnímajú HR riaditelia miléniovú generáciu a ako vníma zamestnanie ona?

Druhý zo série prieskumov sme zrealizovali vo februári 2012. Cieľom bolo zistiť, ako vnímajú HR riaditelia predstavy mladej generácie o zamestnaní a porovnať vnímanie HR riaditeľov s výsledkami našej štúdie Millennials at work medzi mladými ľuďmi.

Stiahnuť

HR Pulse: Ako zmenila novela zákona o dani z príjmov Váš prístup k benefitovej politike?

Prvý zo série prieskumov sme zrealizovali v septembri 2011. Zisťovali sme, aké zmeny nastali vo firmách na Slovensku v súvislosti s úpravou dane z príjmov, ktorá sa dotkla aj zdaňovania finančných aj nefinančných benefitov.