Predchádzajúce prieskumy HR Pulse

 

HR Pulse je séria prieskumov spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

 

HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?

V treťom zo série prieskumov, ktorý sme realizovali v októbri 2012, sme zisťovali, či a ako plánujú firmy reagovať na zmeny, ktoré prinesie daňová a odvodová legislatíva platná od 1. januára 2013. Zaujímalo nás, aké opatrenia plánujú firmy implementovať na kompenzáciu zníženého čistého príjmu zamestnancov a či a aké kroky plánujú podniknúť v zmysle optimalizácie zvýšených personálnych nákladov.

Výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?“ poskytneme na vyžiadanie. Prosím kontaktuje nás.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Sledujte nás