Predchádzajúce prieskumy HR Pulse

HR Pulse je séria prieskumov spoločnosti PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?

V treťom zo série prieskumov, ktorý sme realizovali v októbri 2012, sme zisťovali, či a ako plánujú firmy reagovať na zmeny, ktoré prinesie daňová a odvodová legislatíva platná od 1. januára 2013. Zaujímalo nás, aké opatrenia plánujú firmy implementovať na kompenzáciu zníženého čistého príjmu zamestnancov a či a aké kroky plánujú podniknúť v zmysle optimalizácie zvýšených personálnych nákladov.

Výstupnú správu prieskumu „HR Pulse: Ako plánujú firmy reagovať na pripravovanú daňovú a odvodovú legislatívu?“ poskytneme na vyžiadanie. Prosím kontaktuje nás.