Executive Search

Keď povieme, že nie je ľahké získať zamestnanca s požadovanou kvalifikáciou a skúsenosťami, ktorý bude zdieľať ambície a ciele vašej organizácie, a ktorý sa bude stotožňovať s jej kultúrou, určite budete s nami súhlasiť.

Vyhľadávanie ľudí s požadovanými odbornými znalosťami a osobnostnými kvalitami je časovo náročné a môže vás oberať o čas, ktorý by ste mohli stráviť ďalším rozvíjaním podnikania.

Záujem o zamestnancov špičkových kvalít stúpa, pretože získavanie ľudí s požadovanými kvalitami je jedným z kľúčových faktorov na ceste k úspechu vášho biznisu. Náš tím, ktorý sa zameriava na obsadzovanie pozícií top manažmentu, vám vie poskytnúť odbornú asistenciu práve v tejto oblasti.

Čo vám ponúkame:

  • Ponúkame rozsiahle znalosti a skúsenosti z vyhľadávania kandidátov v rôznych odvetviach.
  • Využívame znalosti lokálneho prostredia a prepojenie na našu medzinárodnú sieť.
  • Ponúkame profesionálne a overené metódy výberu kandidátov a zároveň sme schopní vypracovať postupy prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám.
  • Máme špecialistov s bohatými skúsenosťami v oblasti imigračného procesu, pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, ktorí poskytujú odborné konzultačné a súvisiace služby.

Vďaka celosvetovej sieti PwC a znalostiam miestnych podmienok vieme, kde hľadať najvhodnejších kandidátov a ako uskutočniť ich nábor a výber tak, aby sme čo najlepšie splnili vaše požiadavky. Venujeme dostatočný čas na spoznanie klienta, jeho podnikateľského prostredia a kultúry.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Sledujte nás