Aktuality - Čo je nové?

View this page in: English

Otvárame nový ročník PayWell a HR Controlling 2015

Zapojte sa do našej platovej štúdie PayWell a benchmarkingovej štúdie HR Controlling a získajte tak cenné nástroje, ktoré vám pomôžu pri riadení ľudského kapitálu vo vašej spoločnosti.

PayWell - štúdia odmeňovania s najväčšou sektorovou databázou sa tento rok na Slovensku predstavuje už 23-krát. Ponúka vám aktuálny prehľad o situácii v oblasti platov a zamestnaneckých výhod na slovenskom trhu.

HR Controlling – strategický nástroj na efektívne riadenie ľudského kapitálu. Táto jedinečná štúdia, ktorá oslavuje na Slovensku už 12. výročie, umožňuje sledovať previazanosť medzi efektivitou systému riadenia ľudských zdrojov, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou. Spoločnosti, ktoré sa zapoja do prieskumu HR Controlling budú vyhodnotené v rámci ocenenia Leading HR Organisation.

V prípade záujmu o výsledky ročníka 2014 alebo o informácie ako sa zúčastniť ročníka 2015 kontaktujte prosím Patríciu Šimák Badačovú, tel.: +421 2 59350 297.

72 %

riaditeľov v 'Slovenskom CEO prieskume 2015' PwC a Forbes sa vyjadrilo, že schopnosť získať kľúčových odborníkov patrí medzi významné podnikateľské riziká.