Aktuality - Čo je nové?

View this page in: English

Výsledky štúdií PayWell a HR Controlling 2014

Aktuálne výsledky štúdie odmeňovania PayWell a benchmarkingovej štúdie HR Controlling sú už k dispozícii a získate nimi cenné nástroje, ktoré vám pomôžu pri riadení ľudského kapitálu vo vašej spoločnosti.

PayWell - štúdia odmeňovania s najväčšou sektorovou databázou sa tento rok na Slovensku predstavuje už 22-krát. Ponúka vám aktuálny prehľad o situácii v oblasti platov a zamestnaneckých výhod na slovenskom trhu.

HR Controlling – strategický nástroj na efektívne riadenie ľudského kapitálu. Táto jedinečná štúdia, ktorá oslavuje na Slovensku už 11. výročie, umožňuje sledovať previazanosť medzi efektivitou systému riadenia ľudských zdrojov, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou. Spoločnosti, ktoré sa zapoja do prieskumu HR Controlling budú vyhodnotené v rámci ocenenia Leading HR Organisation.
V prípade záujmu o výsledky štúdií 2014 kontaktujte, prosím, Patríciu Šimak Badačovú, tel.: +421 2 59350 297.

PwC vyhlasuje tretí ročník ocenenia Leading HR Organisation 

Ocenenie Leading HR Organisation je projekt, v ktorom vyhodnocujeme spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu a najlepšími praktikami v oblasti ľudských zdrojov na Slovensku. Do hodnotenia sú zapojené spoločnosti zúčastnené v štúdii HR Controlling. Ocenenie organizuje PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov za mediálnej podpory týždenníka TREND. Víťazi tretieho ročníka budú vyhlásení na TREND konferencii Personálny manažment, ktorá sa bude konať 7. – 8. októbra 2014 v Bratislave. Prečítajte si viac o víťazoch 2013 a o ocenení.

61 %

riaditeľov v 'Slovenskom CEO prieskume 2014' PwC a Forbes sa vyjadrilo, že schopnosť získať kľúčových odborníkov patrí medzi významné podnikateľské riziká.