Poisťovníctvo

View this page in: English
Poisťovníctvo
Nepriaznivé ekonomické prostredie, silné konkurenčné tlaky a požiadavky regulátorov a vlády na finančný sektor spôsobujú, že poisťovníctvo musí neustále hľadať rezervy v efektívnosti svojho fungovania.

Napriek týmto neľahkým podmienkam poistný trh na Slovensku v ostatných rokoch dokázal, že je stabilný. Výzvou ostáva hľadanie priestoru pre ďalší rast.

Pomáhame poisťovniam zvládnuť výzvy spojené s reguláciou, zabezpečením rastu a zvyšovaním výkonnosti a efektívnosti kľúčových operácií.
 

Trendy v poisťovníctve

Ako čeliť výzvam meniaceho sa prostredia?

Pre poisťovne je nevyhnutné prispôsobiť sa globálnym trendom, ktoré na ne vplývajú.

 

Ako vám vieme pomôcť

Využite naše skúsenosti vo váš prospech

Tím špecialistov PwC na poisťovníctvo pomáha poisťovniam zvládnuť trhové výzvy.