Poisťovníctvo

View this page in: English
Poisťovníctvo
Nepriaznivé ekonomické prostredie, silné konkurenčné tlaky a požiadavky regulátorov a vlády na finančný sektor spôsobujú, že poisťovníctvo musí neustále hľadať rezervy v efektívnosti svojho fungovania.

Napriek týmto neľahkým podmienkam poistný trh na Slovensku v ostatných rokoch dokázal, že je stabilný. Výzvou ostáva hľadanie priestoru pre ďalší rast.

Pomáhame poisťovniam zvládnuť výzvy spojené s reguláciou, zabezpečením rastu a zvyšovaním výkonnosti a efektívnosti kľúčových operácií.