View this page in: English  
1 2 3 4 5 6

Odvetvové špecializácie

Rozsiahla znalosť odvetví je atribút, ktorý naši klienti oceňujú. Vzájomná spolupráca špecialistov zameraných na jednotlivé priemyselné odvetvia umožňuje podeliťsa s najnovšími poznatkami a názormi na nové trendy, vypracovať ukazovatele výkonnosti špecifické pre dané odvetvie na základe celosvetovej zaužívanej praxe, spracovať postupy pre náročné oblasti akými sú finančné nástroje a daňová kalkulácia a optimalizácia.