Problematika odvetvia

 

Aktuálna situácia na trhu si vyžaduje nový prístup takmer vo všetkých činnostiach automobilových spoločností: počnúc výkazníctvom pre zainteresované osoby a investorov, cez rozhodnutia o daňovej a právnej štruktúre spoločnosti, až po zjednodušenie zložitej podnikateľskej štruktúry, ktorá bráni konkurencieschopnosti a potláča inovácie. Nové prístupy na zmenenom celosvetovom trhu sú nevyhnutné pre zabezpečenie úspešnej budúcnosti automobilového priemyslu.

Ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia v slovenskom automobilovom sektore, stoja pred vysokým strategickým rizikom a neistotou v niekoľkých oblastiach:

  • Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
  • Previazanosť s ekonomikami susedných krajín
  • Uplatňovanie slovenskej legislatívy v oblasti daní a pracovného práva
  • Celková konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti výrobných nákladov
  • Riadenie stavu zásob
  • Investičné stimuly
  • Produktivita vs. odpad
  • Zmeny v účtovných predpisoch

Contact us

Jens Hörning
Partner
Tel: +421 2 59350 432
E-mail

Peter Mrnka
Direktor
Tel: +421 2 59350 416
E-mail

Sledujte nás