Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2014

View this page in: English

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR uskutočnili aj tento rok prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Naším cieľom bolo zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.

Výhľad pre rok 2014 zostava optimistický

Prieskum ukazuje, že rok 2014 bude pre dodávateľov pre automobilový priemysel takisto úspešný. Dve z odpovedí predstavujú výzvu pre tento segment – približne 23 % dodávateľov očakáva presun produkcie na Slovensko a 71 % dodávateľov považuje za problém nedostatok kvalifikovaných ľudí. Toto znamená strategickú úlohu pre všetkých zainteresovaných – uskutočnenie zmien v odbornom vzdelávaní, ktoré budú odrážať skutočné potreby súkromného sektora.

U väčšiny dodávateľov prevažuje optimizmus pre rok 2014 - 44 % očakáva nárast tržieb a 40 % očakáva zachovanie ich objemu ako v roku 2013.

Kľúčom k úspechu budú inovácie, výskum a vývoj

Podľa prieskumu došlo v porovnaní s minulým rokom k nárastu počtu respondentov (24 %), ktorí už výskumno-vývojové aktivity svojej materskej spoločnosti poskytovali. Zároveň viac dodávateľov (13 %) než pred rokom zvažuje zriadenie výskumných a vývojových činností na Slovensku, resp. vyššiu participáciu materskej spoločnosti na týchto činnostiach.

Kľúčom k prežitiu bude kvalifikovaná pracovná sila

Dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily predstavuje jeden z najväčších problémov dodávateľov. Na Slovensku tento problém potvrdilo až 71 % respondentov, čo je porovnateľné s výsledkami globálneho prieskumu. Je to zároveň obrovská výzva pre reformu vzdelávacieho systému v SR.

Reportáž o prieskume a Peter Mrnka, direktor v PwC Slovensko, hosť v štúdiu spravodajskej televízie TA3