Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2015

Zobraziť túto stránku v: English

Download

Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2015

Očakávania rastu výroby aj tržieb dodávateľov na rok 2015 sú vyššie ako minulý rok. Kľúčom k úspechu bude schopnosť udržať pozitívne výsledky automobilového priemyslu a ďalej zvýšiť jeho potenciál.

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom uskutočnili aj tento rok prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Naším cieľom bolo zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.

  • U necelej polovice (49 %) respondentov došlo k zlepšeniu finančnej situácie v roku 2014. Aj keď v roku 2013 hlásilo medziročné zlepšenie výsledkov až 52 %, naďalej prevažuje podiel dodávateľov so zlepšujúcou sa alebo stabilnou finančnou situáciou.
  • Očakávania rastu výroby aj tržieb na rok 2015 sú vyššie ako minulý rok: až 61 % očakáva nárast tržieb, z toho 31% dokonca s dvojciferným rastom.
  • Osmina firiem v prieskume vlani znižovala stavy, pričom viac než 30 % pribudli zamestnanci dvojciferným tempom.
  • Riziká svojho biznisu vidia dodávatelia v slovenskom automobilovom priemysle jednoznačne vo vývoji na cieľových trhoch. Ako najväčšie ohrozenie rastu vyšla z prieskumu obava o zastavenie oživenia alebo naďalej len pomalý rast na silných trhoch rozvinutých krajín.
  • V tohtoročnom prieskume 78 % firiem potvrdilo, že dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily môže spomaliť rast spoločnosti na Slovensku. Štvrtina z nich priznala, že pre ťažkosti s hľadaním ľudí reálne rastú pomalšie.
  • 48 % dodávateľov nášho prieskumu má záujem zapojiť sa do duálneho vzdelávacieho systému. Medzi vážne prekážky pre účasť firiem v duálnom vzdelávaní označili takmer dve tretiny účastníkov nedostatok interných zdrojov, najmä čo sa týka personálu a vybavenia.
  • Nejakú formu vlastného vývoja alebo zapojenia do R&D aktivít skupiny priznala v prieskume zhruba tretina firiem.
  • Robotiku považuje za jednu z kľúčových technológií najbližších troch až piatich rokov takmer 60 % manažérov.
  • Takmer štvrtina respondentov zvyšuje podiel dodávok od lokálnych výrobcov, u ďalších 12 % sa zvyšuje podiel nákupov zo zahraničia. Pre 65 % sa podiel nákupov od lokálnych vs zahraničných dodávateľov nemení.

Stiahnite si výstupnú správu z Prieskumu dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku v roku 2015.

Reportáž spravodajskej televízie TA3 o prieskume s odborným komentárom Petra Mrnku, direktora v PwC Slovensko