Ako vám vieme pomôcť

English

Oblasti, kde môžeme pomôcť

 • Poradenstvo pri investíciách na Slovensku, napr. hľadanie vhodnej lokality
 • Analýza trhu, analýza konkurenčných firiem ako aj makroekonomických a mikroekonomických vzťahov
 • Reštrukturalizácia siete predajcov
 • Výber a profesionálny rozvoj riadiacich pracovníkov
 • Obstarávanie a dodávateľský reťazec, optimalizácia just-in-time reťazca
 • Konsolidácia právnických osôb
 • Daňová optimalizácia cezhraničnej výroby, najmä otázky spojené s DPH
 • Oprávnenie čerpať investičné stimuly a príslušné poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, ako napríklad: vypracovanie porovnávacích štúdií v oblasti miezd, optimalizácia systémov odmeňovania, programy zamestnaneckých výhod
 • Preverenie systémov a procesov riadenia zásob
 • Komplexné poradenstvo a školenia v oblasti IFRS
 • Minimálizácia rizík vyplývajúcich z výsokého pomeru odpadu na produkcii

Contact us

Jens Hörning
Partner
Tel: +421 2 59350 432
E-mail

Peter Mrnka
Direktor
Tel: +421 2 59350 416
E-mail

Sledujte nás