Automobilový priemysel

Zobraziť túto stránku v: English

Aktuálne dianie

Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu

Vyjadrite Váš názor účasťou na prieskume do 24. marca a pomôžte nám získať obraz o súčasnom stave a očakávanom budúcom vývoji v tomto odvetví. Zistite viac

Autofacts®

Autofacts je kľúčový strategický nástroj globálnej praxe PwC v oblasti automobilového priemyslu. Poskytuje priebežné analýzy odvetvia, ktoré naši klienti používajú k formovaniu podnikovej stratégie, posudzovaniu implikácií a podporujú množstvo prevádzkových rozhodnutí. Zistite viac