Automobilový priemysel

View this page in: English
Automobilový priemysel


Slovensko je automobilovou krajinou. Toto odvetvie je kľúčovým hnacím motorom nášho hospodárskeho rastu, takže budúci ekonomický vývoj krajiny závisí od toho, ako sa bude vyvíjať globálny automobilový trh.

Značky a modely vyrábané na Slovensku sa síce dobre predávajú, no keďže ide o vysoko konkurenčné prostredie, kľúčovým aspektom budúcich úspechov sa stanú inovácie v dodávateľskej sfére.