Globálna výročná správa

View this page in: English

Za finančný rok 2014 narástli globálne tržby PwC o 6 % a zvýšili sa na 34 mld. USD

  • Globálne tržby prekonali doterajšie rekordy
  • Tržby v Európe stúpali aj napriek ekonomickej neistote
  • Vo finančnom roku 2014 dosiahol celkový počet zamestnancov 195 000 a bol prijatý rekordný počet  absolventov - 20 000

Spoločnosť PwC vykázala za finančný rok ukončený 30. júna 2014 hrubé tržby vo výške 34 mld. USD. Výrazný rast zaznamenali všetky oddelenia vo všetkých najväčších PwC firmách a všetkých geografických regiónoch. Pri konštantných výmenných kurzoch vzrástli celkové globálne tržby o 6 %.

„Keďže organizácie na celom svete vyhľadávajú pomoc PwC pri riešení svojich najzávažnejších problémov, aj vo finančnom roku 2014 vykazovali PwC firmy veľmi dobré výsledky i napriek tvrdým ekonomickým podmienkam v niektorých krajinách, zvyšujúcej sa regulácii a intenzívnej konkurencii na všetkých našich trhoch,” uviedol Dennis M. Nally, výkonný riaditeľ spoločnosti PricewaterhouseCoopers International Ltd.

„Úspech sme dosiahli vďaka talentu našich ľudí, sile našej bezkonkurenčnej globálnej siete a neustálym investíciám do kvality našich služieb po celom svete. Naše služby rozširujeme tak, aby sme boli schopní vyhovieť potrebám klientov v digitálnom veku a poskytnúť im technologicky vyspelé produkty, vrátane digitálnych služieb, dát, analytiky a počítačovej bezpečnosti.

“Celkovo sa na vývoj globálnej ekonomiky v nasledujúcom roku pozeráme optimisticky a v roku 2015 očakávame nárast svetového HDP o 3,2 %,” dodáva Dennis M. Nally.

Regionálne výsledky - Európa

Tržby vzrástli aj v Európe: o 4 % v západnej Európe a o 3 % v strednej a východnej Európe, a to i napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam v mnohých európskych krajinách. 

Oddelenia

Základný kameň PwC, oddelenie audítorských služieb, ktoré je najväčším oddelením svojho typu vo svete, zaznamenalo nárast tržieb o 3 %, na 15,1 mld. USD, čo predstavuje 45 % celosvetových tržieb PwC. Tento nárast na vysoko-konkurenčnom a vyspelom trhu audítorských služieb je potvrdením vedúcej značky a reputácie PwC a pokračujúce sústredenie sa na kvalitu a významné investície do ľudí a technológií. Naďalej rastie dopyt po širších formách audítorských služieb, ako je napríklad preverenie funkcií interného auditu a riadenia rizika. Očakávame, že tento trend bude naďalej pokračovať vzhľadom na uplatňovanie princípov audítorských služieb v takých oblastiach ako je sociálne a environmentálne výkazníctvo.

Tržby oddelenia Poradenstva sa vo finančnom roku 2014 zvýšili o 10 % a vzrástli na 10 mld. USD, čím sa za posledných päť rokov zdvojnásobili a predstavujú 29%-ný podiel na celkových globálnych tržbách PwC. Rast tržieb oddelenia poradenstva bol organický a odzrkadľuje sústredenie našich prác na cezhraničné projekty zahŕňajúce širokú škálu služieb, od zostavenia stratégie až po realizáciu. Akvizícia spoločnosti Booz and Company, rebrandovanej na Strategy&, posilnila možnosti PwC vykonávať strategickú činnosť. V budúcom roku očakávame výrazný nárast tržieb zo strategických konzultácií. Akvizícia Strategy& bola ukončená len v poslednom štvrťroku finančného roka 2014, a preto jej celkový dopad pocítime až vo finančnom roku 2015.

Vo finančnom roku 2014 sme tiež zaznamenali výrazné zvýšenie tržieb z daňových služieb. Tržby vzrástli o 8 % na úroveň 8,8 mld. USD, čím sa potvrdila pozícia PwC ako najväčšieho daňového poradcu na svete. Aj v budúcom roku očakávame intenzívny dopyt po daňových službách v dôsledku rastúcej potreby daňového poradenstva a asistencie v súvislosti s plnením daňových povinností. PwC firmy vykonávajú svoju činnosť v súlade s daňovým etickým kódexom, ktorý bol po prvýkrát publikovaný v roku 2005. Pozri PwC Global Tax Code of Conduct.  Tržby z daňových služieb predstavujú 26 % z globálnych tržieb a zahŕňajú aj tržby oddelení Poradenstva pre ľudské zdroje a advokátskych kancelárii PwC Legal.

Ľudia

PwC sa naďalej sústreďuje na získavanie tých najlepších ľudí. Vo finančnom roku 2014 sa počet zamestnancov zvýšil o 45 000, z toho bolo 20 000 čerstvých absolventov. Počet zamestnancov PwC sa celkovo zvýšil na viac než 195 000. 

Celá sieť PwC, jej špecializované oddelenia a firmy, poskytujú služby klientom z najrozmanitejších odvetví, vrátane 84 % firiem zo zoznamu Fortune Global 500, 93 % zo zoznamu FT Global 500 a vyše 100 000 podnikateľom a súkromným majiteľom po celom svete.

Vo finančnom roku 2014 venovali PwC firmy takmer 87 mil. USD na komunitnú činnosť a vyše 53 000 zamestnancov PwC venovalo viac než  600 000 hodín v prospech profesionálnych služieb a odbornej dobrovoľníckej práce.

Globálna výročná správa je publikovaná v anglickom jazyku na našej webstránke PwC Global Annual Review.