Kancelárie na Slovensku

Zobraziť túto stránku v: English

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.

Kancelária v Bratislave
Twin City, blok A
Karadžičova
815 32 Bratislava
Tel.:+421 (0)2 59350 111
Fax.:+421 (0)2 59350 222
E-mail: office.general@sk.pwc.com

Kancelária v Košiciach
Aupark Tower
Protifašistických bojovníkov 11
040 01 Košice
Tel.:+421 (0)55 3215 311
Fax.:+421 (0)55 3215 322
E-mail: office.general@sk.pwc.com