Výberový proces - Študenti a absolventi

View this page in: English

Výberový proces do našej spoločnosti je navrhnutý tak, aby vám umožnil spoznať a zhodnotiť naše prostredie a ľudí. Obvykle pozostáva z troch na seba nadväzujúcich krokov: písomné testy, assessment centrum a partnerské interview. Úspešní kandidáti následne dostanú písomnú pracovnú ponuku a majú čas sa rozhodnúť. Počas obdobia rozhodovania Vám umožníme ujasniť si otázky, ktoré vás zaujímajú, prostredníctvom rozhovorov s manažérmi, partnermi alebo inými zamestnancami, s ktorými ste sa počas výberového konania stretli.

1 On-line žiadosť

O prácu u nás sa môžete uchádzať cez našu webovú stránku, kde si v sekcii Voľné pozície vyberiete pozíciu, o ktorú máte záujem a vyplníte on-line žiadosť. Táto žiadosť je vytvorená tak, aby nám o Vás poskytla všetky dôležité informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa rozhodli, či postupujete do ďalšieho kola výberového procesu.

2 Testovanie

Uchádzači, ktorí spĺňajú formálne podmienky pozície sú pozvaní na testovanie do našej spoločnosti. Testujeme schopnosti, nie vedomosti. Málokto podstupuje testy rád, sú však dôležitým krokom vo výberovom procese. Neznamená to, že berieme len ľudí s najvyššími výsledkami. Tieto testy skôr používame na to, aby sme sa uistili, že ste schopní zvládnuť technické aspekty práce. Testy pozostávajú zo 4 častí: 1. IQ test 2. numerický test 3. verbálny test 4. angličtina.

3 Assessment centre

Uchádzači, ktorí prejdú úspešne cez testy sú pozvaní do ďalšieho kola, ktorým je assessment centre (hodnotiace centrum). Počas neho absolvujú interview s manažérom a skupinovú prácu.

Interview je príležitosť pre Vás stretnúť niektorého z našich manažérov, ktorý bude s Vami hovoriť o Vašich skúsenostiach a motivácii pracovať pre našu spoločnosť. Je to tiež priestor pre Vás pýtať sa na veci, ktoré Vás zaujímajú a zistiť tak viac o firme.

V skupinovej práci budete vy a ďalší kandidáti riešiť problém a pracovať spolu na nájdení riešenia. Pre nás je to príležitosť pozorovať a zhodnotiť Vašu prácu v tíme.

4 Partnerské interview

Posledným krokom výberového konania je partnerské interview. Partner našej spoločnosti sa Vás bude pýtať na Vaše skúsenosti, kariérne ciele, zodpovie Vaše otázky o firme a o oblasti biznisu, ktorá Vás zaujíma.

5 Ponuka práce

Uchádzačom, ktorí prešli cez všetky kolá úspešne, vystavíme pracovnú ponuku a dáme čas na rozmyslenie. Nezabudnite:

Výber zamestnancov je obojsmerný proces, rozhoduje sa nielen PwC ale aj Vy!