Služby a oddelenia PwC na Slovensku

View this page in: English

Zoznámte sa s našimi oddeleniami a zistite, kam sa hodíte.

Audit

Náš audítorský tím ponúka svojim klientom širokú škálu inovatívnych, vysokokvalitných a z hľadiska nákladov efektívnych riešení, s cieľom zlepšiť ich systém riadenia financií a regulačného výkazníctva a zvýšiť hodnotu pre akcionárov.

Daňové poradenstvo

Tím kvalifikovaných slovenských a zahraničných odborníkov ponúka daňové služby najvyššej kvality, ktoré umožňujú spoločnostiam minimalizovať povinnosť z titulu priamych a nepriamych daní, pri súčasnom dodržaní všetkých slovenských zákonných ustanovení. Máme bohaté skúsenosti s identifikáciou a hodnotením daňových rizík a minimalizáciou daňového zaťaženia. Vytvárame efektívne stratégie optimalizácie daní, zavádzame inovačné daňové plánovanie a účinne zabezpečujeme súlad so zákonnými predpismi.

Poradenstvo; management consulting

Pomáhame organizáciám pracovať efektívnejšie a rýchlejšie rásť. Radíme našim klientom, ako budovať efektívne organizácie, inovovať, rásť, znižovať náklady, riadiť riziká a reguláciu a využívať talent. Naším cieľom je podporovať firmy pri navrhovaní, riadení a vykonávaní trvale pozitívnej zmeny.

Poradenstvo pri transakciách

Pomáhame klientom uzatvárať ešte lepšie transakcie, vytvárať hodnotu prostredníctvom zlúčení, akvizícií, predaja a reštrukturalizácie. Spolupracujeme s nimi pri vypracovaní správnej stratégie pred samotnou transakciou, pomáhame zabezpečiť hladký priebeh transakcie, identifikovať oblasti, ktoré prinesú hodnotu a majú byť predmetom ďalších rokovaní a implementovať zmeny, ktoré po zavŕšení transakcie prinesú zlepšenia a výhody synergie.

PwC Legal

PwC Legal je advokátska kancelária štruktúrovaná tak, aby pokrývala všetky významné priemyselné odvetvia a právne oblasti. Náš právnický tím má schopnosti a skúsenosti poskytovať právne poradenstvo pokrývajúce všetky kľúčové oblasti života firmy od každodenného právneho servisu cez komplexné obchodné transakcie až po súdne spory. Vlastné právne poradenstvo tak doplnilo ponuku poradenských služieb siete PwC.

PwC Services: Centrum podnikateľských riešení

PwC Services je regionálna spoločnosť so sídlom na Slovensku pôsobiaca v strednej a východnej Európe (CEE). Rozsah služieb pokrýva stredné a veľké projekty v oblasti transformácie. Tím sa špecializuje na poskytovanie služieb oblastiach ako nastavenie a riadenie projektového manažmentu (PMO), nastavenie Centres of Excellence, využívanie technológie k dosiahnutiu obchodných prínosov prostredníctvom Business Integration a riadenie zmien.

PwC CEE Firm Services: finančné servisné centrum pre región CEE

Naša kancelária v Bratislave sa v roku 2013 stala servisným centrom interných finančných funkcií pre viaceré firmy siete PwC v regióne strednej a východnej Európy (CEE).