Kariérny postup

Spoločnosť PwC má zavedený systém každoročného hodnotenia výkonu zamestnancov, na základe ktorého môže byť každý zamestnanec povýšený. Znamená to, že náš zamestnanec postupne vykonáva náročnejšiu a zodpovednejšiu prácu.

V úplných začiatkoch po absolvovaní úvodného školenia sa stanete členom tímu – junior audítorom/konzultantom - ktorý je zostavovaný pre každý projekt samostatne. V tomto období vám budú spočiatku pomáhať vaši skúsenejší kolegovia zvládnuť vašu novú rolu a postupne získate stále viac zodpovednosti aj vy.

Neskôr, na pozícii senior audítora/konzultanta budete práve vy zodpovedať za prácu mladších kolegov, usmerňovať ich a riadiť. Zároveň budete v priamom kontakte s pracovníkmi našich klientov.

Potom, ako sa stanete manažérom, budete zodpovedať za viaceré klientske projekty. Očakávame, že vaše skúsenosti vás dostatočne pripravia na to, aby ste boli schopní samostatne viesť projekty pre niekoľkých klientov pre určité priemyselné odvetvie alebo pre istý typ produktu. Senior manažéri neskôr riadia veľké projektové tímy. Tí najlepší senior manažéri a direktori dostanú príležitosť stať sa partnermi firmy a zúčastňovať sa na riadení spoločnosti PwC v celosvetovom meradle.