Kariéra v PwC Slovensko na facebooku Facebook     

Kalendár akcií

Zistite, kde sa s nami môžete stretnúť a porozprávať sa o tom, aké príležitosti ponúka kariéra v medzinárodnej poradenskej firme PwC.

Termíny webinárov, pracovných veľtrhov a prednášok

Aktuálne hľadáme

Zistite, ako môžete najlepšie
uplatniť svoje schopnosti. Pozrite
si náš aktuálny zoznam voľných
pozícií a nájdite to, čo vás
zaujíma. 

Študenti a absolventi

Kandidáti s praxou

Flex NetWork

Špeciálny program PwC pre profesionálov s praxou. Môžete pre nás pracovať ako súčasť našich audítorských tímov počas sezóny od januára do júna a zároveň sa venovať vašim iným záujmom počas zvyšku roka.

Zistite o tomto jedinečnom programe viac

Your Personal Brand

Play video

Shout it out!

Use your assets to market yourself to prospective employers
Play video

Define your "X factor"

Uncover your unique skills and strengths
Play video

Understand your "whY factor"

Design a career plan that connects with your values
Play video

Eliminate your "Zzz" factor

Stand out by being yourself - your best self
Play video

Ready, Set, Show

Explore career marketing tools that pack a punch