Newsletter - Štátna pomoc a investície: Pripravované výzvy

View this page in: English
Operačný program Aktivity Predbežná finančná alokácia
OP Výskum a vývoj Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 10 mil. Eur