Newsletter - Štátna pomoc a investície: Colné suspenzie

View this page in: English

Možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si návrhy na dočasné pozastavenie ciel (tzv. colné suspenzie alebo colné kvóty)

Vzťahuje sa na tovary, ktoré nie sú dostupné v rámci EÚ a budú použité ako vstup do ďalšej výroby, pričom ročná úspora na dovoznom cle musí byť vyššia ako 15 000 Eur.

Nové žiadosti je možné podať do 31. júla 2015.