Newsletter - Štátna pomoc a investície: Colné suspenzie

Zobraziť túto stránku v: English

Možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si návrhy na dočasné pozastavenie ciel (tzv. colné suspenzie alebo colné kvóty)

Vzťahuje sa na tovary, ktoré nie sú dostupné v rámci EÚ a budú použité ako vstup do ďalšej výroby, pričom ročná úspora na dovoznom cle musí byť vyššia ako 15 000 EUR.

Nové žiadosti je možné podať do 31. januára 2016.