Newsletter - Štátna pomoc a investície: Legislatíva

Zobraziť túto stránku v: English

Legislatíva: Nová úprava pravidiel pre investičnú pomoc od septembra 2015

Dňa 15. septembra 2015 nadobudne účinnosť nové nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky.

Maximálna celková intenzita všetkých foriem investičnej pomoci súhrnne

Región

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

Západné Slovensko

25 %

25 %

25 %

25 %

Stredné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Východné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

Región

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

Západné Slovensko

25 %

25 %

25 %

25 %

Stredné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Východné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Maximálna výška úľavy na dani z príjmu

Región

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

Západné Slovensko

25 %

25 %

25 %

25 %

Stredné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Východné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Maximálna výška príspevku na jedno nové pracovné miesto

Región

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

Západné Slovensko

okresy s mierou nezamestnanosti do 100% priemeru SR

neposkytuje sa

10 000 eur

6 000 eur

neposkytuje sa

okresy s mierou nezamestnanosti od 100% do 135% priemeru SR

5 000 eur

10 000 eur

6 000 eur

5 000 eur

okresy s mierou nezamestnanosti od 135% do 160% priemeru SR

6 000 eur

10 000 eur

6 000 eur

6 000 eur

okresy s mierou nezamestnanosti nad 160% priemeru SR

15 000 eur

30 000 eur

18 000 eur

30 000 eur

Stredné Slovensko

okresy s mierou nezamestnanosti do 100% priemeru SR

neposkytuje sa

10 000 eur

6 000 eur

neposkytuje sa

okresy s mierou nezamestnanosti od 100% do 135% priemeru SR

9 000 eur

10 000 eur

6 000 eur

9 000 eur

okresy s mierou nezamestnanosti od 135% do 160% priemeru SR

10 000 eur

10 000 eur

6 000 eur

10 000 eur

okresy s mierou nezamestnanosti nad 160% priemeru SR

30 000 eur

30 000 eur

30 000 eur

30 000 eur

Východné Slovensko

okresy s mierou nezamestnanosti do 100% priemeru SR

neposkytuje sa

10 000 eur

6 000 eur

neposkytuje sa

okresy s mierou nezamestnanosti od 100% do 135% priemeru SR

9 000 eur

10 000 eur

6 000 eur

9 000 eur

okresy s mierou nezamestnanosti od 135% do 160% priemeru SR

10 000 eur

10 000 eur

6 000 eur

10 000 eur

okresy s mierou nezamestnanosti nad 160% priemeru SR

30 000 eur

30 000 eur

30 000 eur

30 000 eur

Maximálna hodnota nehnuteľného majetku, ktorý bol nadobudnutý prevodom alebo zámenou za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota majetku

Región

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

Západné Slovensko

25 %

25 %

25 %

25 %

Stredné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Východné Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %