Prevádzkovatelia stránky

View this page in: English Túto stránku prevádzkujú spoločnosti

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
So sídlom: Námestie 1.mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 739 347
Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro
Telefón: +421 2 350 111

a

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
So sídlom: Námestie 1.mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 692 766
Spoločnosť je komanditnou spoločnosťou a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod vložkou č. 304/B, oddiel: Sr
Telefón: +421 2 350 111

V prípade záujmu o viac informácii kliknite na časť kontakt.