Globálne služby finančného vykazovania

 

View this page in: English

Naše oddelenie, ktoré na Slovensku uvedené služby zastrešuje, Vám môže ponúknuť profesionálne vedenie účtovníctva, vedenie mzdovej agendy, ako aj daňové poradenské služby, tak, aby Vaša firma splnila požiadavky slovenských zákonov týkajúcich sa finančného vykazovania. Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej každé opomenutie či zanedbanie predstavuje nielen finančné riziko vrátane peňažných a daňových pokút či iných sankcií, ale aj vážne podnikateľské riziko, pretože môže poškodiť povesť Vašej spoločnosti v očiach príslušných štátnych orgánov i v očiach verejnosti.

Vaša situácia

  • Chcete mať lepšiu kontrolu nad otázkami, rizikami a príležitosťami spojenými so spracovaním povinnej finančnej agendy.
  • Máte limitované vlastné zdroje v oblasti daní a finančnej administratívy, prípadne ich chcete uvoľniť na činnosti, ktoré budú Vašej firme prinášať vyššiu hodnotu.
  • Žiadate komplexné služby v oblasti finančného vykazovania.
  • Potrebujete vyhovieť rastúcemu a viditeľnejšiemu zaťaženiu zo strany orgánov štátnej správy.

Ako Vám vieme pomôcť

Vieme Vám pomôcť splniť požiadavky slovenských zákonov, riadiť riziká a využívať príležitosti, pričom Vám poskytneme plne integrovaný súbor služieb podľa Vašich požiadaviek.

Máme tak širokú škálu odborných pracovníkov, že sa so svojimi požiadavkami už nemusíte obracať na iných špecialistov – náš skúsený tím Vám pomôže zvládnuť všetky Vaše povinnosti súvisiace so spracovaním finančnej agendy.

Navyše Vám ako súčasť našich služieb môžeme ponúknuť počítačový informačný systém, tzv. Global Compliance Services Worldview Platform, ktorý Vás bude neustále informovať o Vašom aktuálnom stave, profile Vašej krajiny i profile zákonmi stanovených finančných povinností nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách, kde vykonávate svoje obchodné aktivity.

Naše služby

  • Vedenie účtovnej agendy – vrátane vedenia účtovníctva a vypracovania účtovnej závierky v zmysle platných predpisov v Slovenskej republike
  • Vedenie mzdovej agendy – vrátane výpočtu čistého príjmu, registrácie zamestnancov a administrácie agendy týkajúcej sa nastupujúcich a odchádzajúcich zamestnancov
  • Administrácia nepriamych daní – registrácia pre účely DPH, príprava daňových priznaní k DPH, hlásení Intrastat a súhrnných výkazov
  • Administrácia dane z príjmov právnických osôb (DPPO) – príprava daňových priznaní k DPPO, výpočty pravidelných (mesačných alebo štvrťročných) preddavkov na DPPO, výpočet dane z príjmov právnických osôb a odložených daní
  • Administratívne spravovanie spoločností

 

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová
Direktor
Tel: +421 2 59350 619
E-mail

Sledujte nás