Transferové oceňovanie

Zobraziť túto stránku v: English

Každá spoločnosť na Slovensku, ktorá uskutočňuje transakcie v rámci skupiny, musí vedieť preukázať, že ceny dohodnuté medzi závislými stranami spĺňajú podmienky nezávislého obchodného vzťahu. Náš tím navrhne stratégiu transferového oceňovania tak, aby vyhovovala Vašim požiadavkám. Transferové ceny tovaru a služieb stanovujeme na základe odvetvového porovnania. Takýmto spôsobom môžete upraviť transferové ceny a optimalizovať celkovú ziskovosť. Poskytneme Vám aj dokumentáciu, ktorá sa vyžaduje na základe požiadaviek OECD.

  • Posúdenie a zhodnotenie transakcií klienta so závislými stranami a zhodnotenie rizík.
  • Posúdenie a vypracovanie interných predpisov pre transferové oceňovanie vrátane príslušnej dokumentácie, ktorá má byť k dispozícii v prípade daňovej kontroly. Dokumentácia zahŕňa najmä zmluvu medzi slovenskou a zahraničnou závislou osobou, výpočet alokačného kľúča, a dôkaz o tom, že ceny medzi závislými osobami sa výrazne nelíšia od cien používaných v bežnom obchodnom styku.
  • Analýza funkcií vykonávaných v slovenskej spoločnosti, výber najvhodnejšej metódy na stanovenie transferových cien a vypracovanie porovnávacej štúdie ako podpory pre vybranú metódu.
  • Pomoc pri získaní schválenia metódy na stanovenie základu dane stálej prevádzkárne zahraničnej spoločnosti na Slovensku daňovým úradom.
  • Poradenstvo klientovi pri transformácii podnikovej štruktúry spoločnosti na efektívnejší model.
  • Asistencia pri rokovaniach so správcom dane.