Daňové poradenstvo

View this page in: English

Obchodný úspech nie je nikdy dosiahnutý na dvoch rôznych miestach tým istým spôsobom. Aby podnik získal obchodnú výhodu v globálnom meradle, musí svoj lokálny úspech znovu a znovu opakovať a potvrdiť v rôznych prostrediach - pri každom zohľadniť jeho špecifické podmienky a ciele. To je dôvod, prečo sú lokálne znalosti a schopnosti také dôležité. A taktiež je to dôvod, prečo sa zaoberáme miestnymi jazykovými, zákonnými a kultúrnymi podmienkami a prečo naše služby prispôsobujeme týmto zvykom a pracovnému štýlu klientov.

Na Slovensku je naše daňové oddelenie dobre etablované. Tím kvalifikovaných slovenských a zahraničných odborníkov Vám je schopný poskytnúť poradenské služby najvyššej kvality, ktoré umožnia Vašej spoločnosti minimalizovať povinnosť z titulu priamych a nepriamych daní, pri súčasnom dodržaní všetkých slovenských zákonných ustanovení.

Máme bohaté skúsenosti s identifikáciou a hodnotením daňových rizík a minimalizáciou daňového zaťaženia našich klientov. Vytvoríme pre Vás efektívne stratégie optimalizácie daní, zavádzania inovačného daňového plánovania a účinne zabezpečíme súlad so zákonnými predpismi.