Fúzie, akvizície a kombinácie podnikov

View this page in: English

Faktom je, že väčšina transakcií nezvyšuje hodnotu pre akcionárov a dokonca môže v ich dôsledku vzniknúť významná strata. Zoznam okolností, ktoré by mohli transakciu prerušiť alebo znehodnotiť jej potenciálne výhody, je dlhý. Každá transakcia, akokoľvek zložitá alebo jednoduchá, je jedinečná a my si to uvedomujeme.

Daňové riziká tiež zvyšujú náročnosť transakcie a môže na nich dokonca celá transakcia stroskotať. Daňové riziká je však možné riadiť v prípade, že ich poznáte a viete ich premeniť na príležitosti.

PwC má najväčšiu sieť špecialistov na daňové služby v oblasti zlúčení a akvizícií vo svete, ktorí každoročne pracujú na tisícoch projektov. Náš daňový tím pre oblasť zlúčení a akvizícií na Slovensku má viac než pätnásťročné skúsenosti v poradenstve klientom tak pri lokálnych ako aj medzinárodných transakciách.

Náš tím expertov pristupuje ku každej transakcii z multidisciplinárneho, praktického a odvetvového hľadiska, aby mohol poskytnúť zrozumiteľné a relevantné informácie, ktoré potrebujete pre svoje rozhodovanie. Naše komplexné služby zahŕňajú napríklad:
 • počiatočné daňové poradenstvo a konzultácie o potenciálnych implikáciách stratégií o ktorých uvažujete;
 • daňovú hĺbkovú analýzu (due diligence) a daňové štruktúrovanie zahŕňajúce analýzu:
  • podaní daňového priznania,
  • aplikovania daňového plánovania a agresívneho daňového prístupu,
  • transferového oceňovania,
  • identifikácie rizikových oblastí,
  • identifikácie príležitostí pre daňové plánovanie
 • Pomôžeme Vám štruktúrovať transakciu tak, aby bola z daňového hľadiska efektívna aj po implementácii.
Široká pôsobnosť služieb PwC nám umožňuje poskytovať poradenstvo aj v súvislosti s inými skutočnosťami, ktoré by sa mali brať do úvahy pri uzatváraní transakcie, ako napríklad:
 • projekcie budúcich daňových povinností,
 • potenciálne dôsledky exit stratégie (stratégie výstupu z podnikania),
 • transferové oceňovanie,
 • právne a legislatívne otázky,
 • štruktúrovanie financovania,
 • riadenie rizika,
 • riešenia v oblasti ľudských zdrojov.
Poznanie lokálnych podmienok, silná medzinárodná sieť a podnikateľská orientácia nám umožňujú pridávať skutočné hodnoty transakciám i Vám.