Medzinárodná mobilita zamestnancov

View this page in: English

Moderná mobilita – rozširovanie vašich skúseností s mobilitou

Stratégie, ktoré majú úspešne zvládnuť problematiku mobility v ďalšom desaťročí, musia byť dokonale prepracované, pružné a adaptabilné, aby si dokázali poradiť s rastúcim dopytom po umiestňovaní pracovnej sily. Často im v tom však bránia daňové a imigračné požiadavky, čo má za následok vznik komplikovaných a zmätočných problémov. Popredné svetové spoločnosti sú si vedomé toho, že je potrebné zladiť stratégie mobility s podnikateľskými plánmi a širšími stratégiami  manažmentu talentov.

Možnosti vysielania zamestnancov do zahraničia sú kľúčovým predpokladom na pritiahnutie, rozvoj a udržanie talentovaných pracovníkov – rozličné preferencie a očakávania si však vyžadujú starostlivý a dôkladný manažment. Oboznámte sa s tým, akým spôsobom môže PwC pomôcť riadiť váš program mobility.

 

Daňové riziká a súlad so zákonom

Pochopenie a riadenie daňových rizík, praktické aplikácie mzdových služieb spojených s mobilitou zamestnancov. Zistite viac

 

Technológie, ktoré podporujú mobilitu

Nástroje nápomocné pri umiestňovaní správnych ľudí, na správne miesta, v správnom čase, nákladovo efektívnym a účinným spôsobom. Zistite viac

 

Dizajn globálnej mobility

Ako umiestňujete vaše talenty na vyvíjajúcom sa globálnom trhu tak, aby ste zabezpečili úspech vášho podnikania v budúcnosti? Zistite viac

 

Skúsenosti PwC s globálnou mobilitou. Už vyše 30 rokov pomáhame nadnárodným spoločnostiam zvládať komplexné daňové, plánovacie, administratívne a strategické aspekty umiestňovania medzinárodnej pracovnej sily. Súčasťou našej globálnej praxe je vyše 4 200 zanietených expertov na vysielanie zamestnancov do zahraničia, ktorí pôsobia v 188 mestách vo vyše 90 krajinách a teritóriách celého sveta, vrátane Slovenska.