PwC Services: Centrum podnikateľských riešení

View this page in: English

PwC Services (obchodné meno PricewaterhouseCoopers Services s.r.o.) je regionálna spoločnosť pôsobiaca v strednej a východnej Európe (CEE) so zameraním na finančné služby a poisťovníctvo. Rozsah našich služieb pokrýva  stredné a  veľké projekty v oblasti transformácie s využitím zdrojov a služieb globálnej siete firiem PwC.

Máme veľmi skúsených a kvalifikovaných poradcov, ktorí sa špecializujú na poskytovanie služieb, obsahu a výsledkov vysokej pridanej hodnoty v oblastiach ako:
  • nastavenie a riadenie projektového manažmentu (PMO),
  • nastavenie Centres of Excellence,
  • využívanie technológie k dosiahnutiu obchodných prínosov prostredníctvom Business Integration,
  • a riadenie zmien.
Stojíme po boku našich klientov a vytvárame dlhotrvajúce vzťahy.