Účtovné poradenstvo

View this page in: English Odborní pracovníci firmy PwC pôsobiaci na oddelení Audítorských služieb sú skúsení a dobre oboznámení so slovenskou aj medzinárodnou účtovnou problematikou a majú všetky predpoklady k tomu, aby mohli spoločnostiam radiť v oblastiach ako sú:
  • školenia o Slovenských účtovných postupoch, Medzinárodných štandardoch účtovného výkazníctva (IFRS), Všeobecných účtovných zásadách v USA (US GAAP) a ďalších účtovných rámcoch,
  • poradenstvo pri riešení špecifických otázok z oblasti účtovníctva a pri implementácii nových účtovných štandardov a predpisov,
  • analýza organizácie závierkových prác, odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti, poradenstvo pri príprave a implementácii nástrojov na podporu zostavenia účtovnej závierky,
  • pomoc medzinárodného tímu našich odborníkov.