Správa a riadenie spoločnosti

View this page in: English

Pomoc pri zvládnutí rastúcich nárokov kladených na výbory pre audit a orgány zodpovedné za správu spoločností v dôsledku prísnejšej regulácie a požiadaviek na kontrolu a riadenie (corporate governance).

Špecializované riešenia a príručky, podľa ktorých sa dá zistiť, či a do akej miery plnia riadiace a kontrolné orgány klienta svoje povinnosti a adekvátne riadia možné riziká.