Zaistenie súladu s odst. 404 zákona Sarbanes-Oxley

View this page in: English

Slovenský tím pre zabezpečenie a kontrolu súladu riadenia podniku s odst. 404 amerického zákona Sarbanes-Oxley prešiel dôkladným školením v tejto oblasti a je doplnený odborníkmi, ktorí sa Sarbanes-Oxley venovali priamo v USA na oddeleniach "compliance". Naše znalosti a skúsenosti sú zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti auditu i súvisiaceho poradenstva.