Audítorské služby

View this page in: English

Audítorské služby
Náš audítorský tím ponúka svojim klientom širokú škálu
inovatívnych, vysokokvalitných a z hľadiska nákladov
efektívnych riešení, s cieľom zlepšiť ich systém riadenia
financií a regulačného výkazníctva a zvýšiť hodnotu pre akcionárov.


 Správa a riadenie spoločnosti
  Reakcia na výzvy spojené s reguláciou


Naše služby

  • Audit
  • Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS)
  • Účtovné poradenstvo
  • Regulácia finančných služieb
  • Sarbanes-Oxley 404
  • Správa a riadenie spoločnosti
  • Rýchla závierka - nástroj na prípravu poznámok

Zistite, ako vám vieme pomôcť

Transparency Report


Správa o transparentnosti, štandardoch zabezpečenia
kvality auditu a etike.
Stiahnuť

IFRS správy


Novinky krátko po tom, ako IASB vydá nové informácie z oblasti účtovníctva.
Prihlásiť sa k odberu

Publikácie


Naše publikácie, ktoré sa týkajú problematiky IFRS.
World Watch, magazín o správe a riadení spoločnosti.

Akadémia


Nová koncepcia profesionálneho vzdelávania a rozvoja na slovenskom trhu.
Dozvedieť sa viac