IFRS správy od PwC: archiv

View this page in: English

PwC vám pravidelne prináša novinky z oblasti IFRS: zahŕňajú informácie o činnosti Medzinárodnej komisie pre účtovné štandardy (IASB) a Výboru pre interpretácie štandardov medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC). Nájdete v nich praktické vysvetlenie k tomu, ako môžu nové štandardy alebo zmeny IFRS/IFRIC ovplyvniť vašu spoločnosť.

2013

2012

 

2011