Prečo študovať s Akadémiou?

View this page in: English

Pre PwC je vzdelávanie a rozvoj našich ľudí kľúčovým nástrojom k zabezpečeniu rastu. Tím vzdelávacieho inštitútu Akadémia má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním intenzívnych a sofistikovaných vzdelávacích programov pre našich vlastných odborníkov. Sme radi, keď sa o naše odborné znalosti a skúsenosti môžeme podeliť s našimi klientmi a rozvíjať tak potenciál talentu na slovenskom trhu. Naši študenti, vaša organizácia a vaši zamestnanci môžu ťažiť z našich predností:

Výhody pre zamestnávateľov

  • Reputácia dobrého zamestnávateľa
    Investícia do kvalitného vzdelávania je jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere zamestnávateľa - stanete sa žiadanejším zamestnávateľom a zvýšite lojalitu svojich zamestnancov.
  • Získanie, rozvoj a udržanie talentov
    Získanie a udržanie kvalitných absolventov, či kvalifikovaných profesionálov je pre zamestnávateľov jednou z hlavných úloh. Medzinárodne uznávané kvalifikácie a certifikácie pomôžu Vašej organizácii osloviť ďalšie skupiny na trhu práce a zároveň Vám dávajú možnosť identifikovať kľúčové talenty v rámci podniku.
  • Know-how špičkových odborníkov
    Všetci naši školitelia sú odborníkmi v obore s bohatými pedagogickými skúsenosťami. Majú schopnosti, vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti. Či už ide o odborníkov priamo z PwC, ktorí so študentmi na školeniach delia o svoje vlastné skúsenosti z praxe a implikácie pre Vašu spoločnosť, alebo o lektorov z medzinárodných odborných organizácií, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou študentov na certifikácie a kvalifikácie.

 

Benefity pre študentov

  • Vysoká úroveň kvality
    Našou filozofiou je vychovávať komplexných budúcich lídrov. Rozvíjame v ľuďoch to najlepšie pomocou interaktívneho a podnetného prístupu. Organizujeme vzdelávacie semináre na najvyššej úrovni, odborné kvalifikačné programy, či praktické kurzy s prípadovými štúdiami.
  • Lektori
    Všetci naši lektori sú odborníci s kvalifikáciou v danom obore, ktorí výučbe dodávajú vlastnú pridanú hodnotu a majú bohaté praktické aj pedagogické skúsenosti. Na kurzoch sa s vami podelia o svoje skúsenosti a oboznámia vás s implikáciami pre vašu spoločnosť. Interní školitelia z PwC majú vďaka našej celosvetovej sieti prístup k najaktuálnejším metodológiám a trendom. Externých partnerov precízne vyberáme na základe ich odbornosti a vždy ide o expertov v danom obore.
  • Individuálny prístup
    Naši školitelia a tím Akadémie sú vám neustále k dispozícii, venujú sa vám a riadia vaše študijné aktivity počas celého študijného obdobia.
  • Výhody členstva v medzinárodných organizáciách
    Po úspešnom absolvovaní príslušných skúšok potrebných ku získaniu medzinárodne uznávanej certifikácie či kvalifikácie sa stávate členom profesijných organizácií, čo vám uľahčí prístup k ich know-how.
  • Ľahko dostupné miesta konania kurzov
    Naše školiace priestory sa nachádzajú v centre Bratislavy a Košiciach. Nájdete tu príjemné prostredie a plne vybavené učebne vrátane internetového pripojenia.
  • Autorizované miesto pre elektronické skúšky
    Akadémia je autorizované miesto pre elektronické skúšky organizácií ACCA a CIMA v Bratislave a Košiciach.
  • CPD body pre členov ACCA
    Akadémia je akreditovaným ACCA poskytovateľom ďalšieho profesijného rozvoja a vzdelávania. To pre Vás znamená, že za absolvovanie odborných školení a seminárov v našej Akadémii môžu študenti, ktorí sú členovia ACCA, získať CPD body.