Profesijné kvalifikácie

View this page in: English

ACCA kvalifikácia

Naša Akadémia ako jedna z mála inštitúcií na Slovensku ponúka kompletný program štúdia na získanie kvalifikácie ACCA, ktorá je považovaná za jednu z najprestížnejších, celosvetovo uznávaných certifikácií v oblasti finančného riadenia, manažmentu a účtovníctva. Akadémia sa v roku 2011 stala držiteľom významnej akreditácie „Zlatý partner“ pre poskytovanie vzdelávacích kurzov kvalifikácie ACCA (Gold Approved Learning Partner). Táto akreditácia je udeľovaná inštitúciám, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na poskytované vzdelávanie, stanovené organizáciou ACCA, ako napríklad kvalita študijných materiálov a výučby, skúsení lektori, podpora študentov či príjemné priestory. Zároveň je Akadémia registrovaným poskytovateľom vzdelávacích kurzov v rámci ďalšieho profesijného rozvoja a vzdelávania. Viac o ACCA kvalifikácií

DipIFR - ACCA Diplom v IFRS

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR) je medzinárodná kvalifikácia, ktorá je určená predovšetkým profesionálom pracujúcim v oblasti účtovníctva, auditu a financií a tiež tým, ktorí chcú získať kvalifikáciu v medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva, a rozšíriť si tak svoje znalosti o teoretické aj praktické aspekty IFRS. Viac o DipIFR

Základný certifikát ACCA v účtovníctve - FIA

Základné certifikáty v účtovníctve (Foundations in Accountancy – FIA) je študijný program ACCA, ktorý bol vyvinutý ako reakcia trhu na potrebu komplexného základného vzdelania v oblasti účtovníctva. Cieľom systému niekoľkých úrovní študijného programu je zabezpečenie kompetentných a konzistentne vzdelaných účtovníkov so zmyslom pre dodržiavanie etických pravidiel nevyhnutných pre účtovnú profesiu, ktorí budú disponovať zručnosťami odrážajúcimi rôzne potreby podnikateľského prostredia a trhu. Je vhodným úvodom pre hlavnú profesijnú kvalifikáciu ACCA. Viac o FIA

CIMA kvalifikácia

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) je najväčšou svetovou profesijnou asociáciou pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ponúkajúcou náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom ako aj verejnom sektore. CIMA pripravuje na kariéru v oblasti podnikania. Učí ako poskytovať strategické poradenstvo, riadiť riziká a prijímať zásadné rozhodnutia, aplikovať účtovné techniky pri plánovaní rozpočtu, určiť, ktoré informácie sú potrebné pre manažment a vysvetliť význam čísel manažérom v nefinančnej oblasti. Viac o CIMA kvalifikácií

CIMA pre právnikov

Právnici plnia dôležitú úlohu vo svete financií, ale niekedy sa stáva, že nemajú dostatok potrebných vedomostí z tejto oblasti. Práve produkt CIMA pre právnikov sa snaží preklenúť túto medzeru. CIMA preprávnikov ponúka úvod do finančného manažmentu a je základom pre rozvíjanie ďalších profesijných kvalifikácií. Viac o CIMA pre právnikov