Školenia na tému IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane

Zobraziť túto stránku v: English

Už ôsmy rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. 

Výhody štúdia s Akadémiou

  • Skúsení školitelia, členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultačných služieb a školení.
  • Komplexná administratívna podpora, možnosť nadväzovania nových kontaktov podpora školiteľa počas seminára.
  • Konkurenčné ceny, školiace priestory v centre Bratislavy.
  • Študijné materiály zostavené expertmi PwC.
  • Členovia profesijných organizácií majú možnosť za účasť získať body potvrdzujúce celoživotné vzdelávanie

Školitelia Akadémie 

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Na príprave školení sa významne podieľa aj Martin Gallovič, ktorý pôsobí v PwC ako direktor oddelenia auditu. Špecializuje sa na poskytovanie účtovného poradenstva – prvú aplikáciu a prechod na IFRS, aplikáciu nových IFRS štandardov, pomoc pri komplexných transakciách alebo reštrukturalizáciách.

Plán školení Akadémie na rok 2016

27. január 2016

Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2015, zmeny v dani z príjmov právnických osôb od 1.1.2016.

Školitelia: Peter Mrnka, Soňa Krnáčová

14. apríl 2016

Odložená daň podľa IAS 12, vrátane účtovného zobrazenia neistých daňových pozícií v IFRS účtovnej závierke.*

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

21. jún 2016

Výkaz peňažných tokov a súvisiace zverejnenia podľa IAS 7. Zverejnenia k finančným nástrojom podľa IFRS 7, oceňovanie a zverejnenia podľa IFRS 13.*

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

22. september 2016

Podmienky pre odúčtovanie finančného majetku podľa IFRS, vrátane faktoringu a reverzného faktoringu. Štátne dotácie. *

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

13. október 2016

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2016. Zmeny v štandardoch a časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky.*

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

23. november 2016 

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2016. Zmeny v štandardoch a časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky.*

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

14. december 2016

Nový štandard o účtovaní leasingu podľa IFRS.

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

 

* Školenia obsahujú viac ako jednu tému. Školenia obsahujú nielen teóriu ale aj ilustratívne príklady a cvičenia. 

Školenia sú v trvaní od 9:30 do 12:30 a realizujú sa v priestoroch PwC. Cena školenia je 165 eur.