Školenia na tému IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane


Už deviaty rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. 
 
Výhody štúdia s Akadémiou: 
  • Skúsení školitelia, členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultačných služieb a školení.
  • Komplexná administratívna podpora, možnosť nadväzovania nových kontaktov podpora školiteľa počas seminára.
  • Konkurenčné ceny, školiace priestory v centre Bratislavy.
  • Študijné materiály zostavené expertmi PwC.
  • Členovia profesijných organizácií majú možnosť za účasť získať body potvrdzujúce celoživotné vzdelávanie

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Na príprave školení sa významne podieľa aj Martin Gallovič, ktorý pôsobí v PwC ako direktor oddelenia auditu. Špecializuje sa na poskytovanie účtovného poradenstva – prvú aplikáciu a prechod na IFRS, aplikáciu nových IFRS štandardov, pomoc pri komplexných transakciách alebo reštrukturalizáciách.

7. február 2017

Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka  2016, zmeny v dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty od 1.1.2016

Školitelia: Martin Gallovič, Daniela Vojtková, Rastislav Forgáč

20. marec 2017

US GAAP

Školitelia: Martin Čeliňák, Rob Sawyer

25. máj 2017

IFRS 15 Účtovanie výnosov vrátane praktických príkladov

Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

20. jún 2017

Testovanie vlastností fin. nástrojov pre účely ocenenia umorovanou hodnotou (SPPI test) podľa IFRS 9

Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

19. september 2017

Modelovanie opravných položiek podľa IFRS 9 v praxi

Školitelia: Urban Kováč, Martin Gallovič

19. október 2017

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor I.

Školitelia: Juraj Tučný, Alexandra Sviteková

28. november 2017

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor II.

Školitelia: Juraj Tučný, Alexandra Sviteková

14. december 2016

Účtovanie lízingu po novom - IFRS 16

Školitelia: Juraj Tučný, Alexandra Sviteková

 

Školenia sú v trvaní od 9:30 do 12:30 a realizujú sa v priestoroch PwC. Cena školenia je 165 eur bez DPH/na osobu.

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

Kamil Glinský
Obchodný zástupca Akadémie
Tel: +421 911 058 123
E-mail

Sledujte nás