Školenia na tému IFRS, US GAAP, štatutárne účtovníctvo a dane

View this page in: English

Už siedmy rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. Novinkou v roku 2015 je školenie US GAAP, ktoré bude viesť manažér PwC Kevin Garry v anglickom jazyku. Ak medzi témami nenájdete to, čo Vás zaujíma, dajte nám, prosím, vedieť. 

Výhody štúdia s Akadémiou

  • Skúsení školitelia - členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultačných služieb a školení pre našich klientov a študentov.
  • Komplexná administratívna podpora a zabezpečenie spolupráce študenta so školiteľom počas celého vzdelávacieho programu.
  • Konkurenčné ceny, školiace priestory v centre Bratislavy.
  • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body.

Plán školení na rok 2015


28. január 2015

Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2014, zmeny v dani z príjmov právnických osôb od 1.1.2015
Školitelia: Peter Mrnka, Rastislava Krajčovičová

18. február 2015

IFRS 9: Hedgingové účtovníctvo podľa nového štandardu
Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

18. marec 2015
US GAAP: Nový model účtovania výnosov
Školiteľ: Kevin Garry

15. apríl 2015
IFRS 9: Model opravných položiek na očakávané straty z úverov a pohľadávok
Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

26. jún 2015
IFRS 11: Spoločné podnikanie a IAS 23: vybrané problémy pri kapitalizácii úrokov podľa IAS 23
Školitelia: Juraj Tučný

23. september 2015
Vybraná problematika účtovania a oceňovania záväzkov podľa IFRS; správna aplikácia IAS 21 na kurzové rozdiely
Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

20. október 2015
Účtovná závierka 2015 podľa IFRS: zmeny v štandardoch a na čo dať pozor pri príprave
Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

9. november 2015
Účtovná závierka 2015 podľa IFRS: zmeny v štandardoch a na čo dať pozor pri príprave
Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

11. november 2015
Nový model účtovania leasing podľa IFRS
Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

8. december 2015
IAS 32: klasifikácia finančných nástrojov na vlastné imanie vs. záväzky, vrátane noviniek zo strany IFRS interpretačnej komisie
Školitelia: Juraj Tučný, Martin Gallovič

Školenia sú v trvaní od 9:30 do 12:30 a realizujú sa v priestoroch PwC. Cena školenia je 160 eur. Rezervujte si miesto na školení on-line na www.pwcacademy.sk/registration.