Ľudské zdroje a soft skills

View this page in: English

CIPD základný certifikát v HR - CHRP

CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov. Kvalifikácia CHRP je vhodná pre HR profesionálov, ktorí pracujú v oblasti HR a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti a chcú podporiť svoju kariéru v HR medzinárodne uznávanou profesijnou kvalifikáciou. Certifikát je odporúčaný pre najtalentovanejších pracovníkov a budúcich lídrov HR tímov ako stimul na ich udržanie a profesionálny rozvoj. Viac o CHRP

CIPD Certifikát v HR manažmente - CHRM

CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov. CHRM je vhodný pre tých, ktorí už pracujú na manažérskej pozícii v oblasti HR, vedú tím ľudí alebo samostatné projekty. Viac o CHRM

CIPD Masterclasses

CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov. Masterclasses sú sériou jednodňových workshopov zameraných na rôzne témy v oblasti v HR určené pre HR odborníkov. Viac o Masterclasses

Jedinečné šaolinské kurzy

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť svoje manažérske schopnosti využitím know-how pôvodných budhistických šaolinských školiteľov. Tieto kurzy sú špeciálne zamerané na rozvoj mäkkých zručností top manažérov. Viac o ponuke šaolinských kurzov