Ľudské zdroje, soft skills a biznis zručnosti

Zobraziť túto stránku v: English

Chartered Institute of Personnel and Development

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) je medzinárodná profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov. Vďaka svojim odborným znalostiam, výskumu a viac než 100 – ročným skúsenostiam je skutočným lídrom a bankou vedomostí na budovanie schopnosti riadiť ľudí v rámci biznisu.

Akadémia PwC Slovensko, ktorá má status CIPD Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne Vám ponúka nasledujúce študijné programy:

Unikátne portfólio kurzov biznis zručností

 • Témy pripravené podľa požiadaviek najväčších zamestnávateľov na slovenskom trhu.
 • Kombinovaná štruktúra štúdia.
 • Inovatívny obsah.
 • Pravidelné monitorovanie výsledkov.
 • Precvičovanie si získaných zručností na pracovisku už v priebehu štúdia.

Do programu sme vybrali témy, ktoré sú pre zamestnancov a pre biznis skutočne relevantné a napomôžu zlepšovať efektívnosť a výsledky jednotlivcov a tým aj celých tímov a firiem:

 • Manažérske zručnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Analytické zručnosti

Kurzy soft skills zručností vedené šaolinskými mníchmi

Kurzy pod vedením mníchov zo Shaolin Temple Europe, ktoré Akadémia PwC priniesla na Slovensko, sa stretli s veľkým úspechom a záujem o ne predstihol všetky očakávania. Viac než 50 top manažérov sa v minulom roku pod vedením mníchov zo Shaolin Temple Europe učilo, ako riešiť konflikty, zvládať stres, či vyrovnávať sa s neistotou.

Techniky staré viac než 15 storočí fungujú i dnes, preto sme pre Vás na rok 2016 pripravili nasledujúce témy:

 • „Self-Empowerment” podľa šaolinov
 • Riešenie konfliktov šaolinským spôsobom
 • Zvládanie stresu podľa šaolinov
 • Vyrovnávanie sa s neistotou šaolinským spôsobom