Profesijné kvalifikácie a školenia - financie

View this page in: English

Profesijné kvalifikácie

ACCA kvalifikácia

ACCA je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich medzinárodných účtovných a audítorských inštitúcií. Takmer 100-ročná existencia ACCA je dôkazom, že si vybudovala dobré meno svojou kvalitou a jedinečnosťou. ACCA kvalifikácia je dôkazom, že ste v danej oblasti dosiahli kvalifikačný štandard. Získate širšie znalosti v oblastí daní, konzultingu, strategického plánovania a všeobecného manažmentu. Viac o ACCA kvalifikácii

DipIFR - ACCA Diplom v IFRS

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR) je medzinárodne uznaná kvalifikácia vyvinutá profesijnou organizáciou ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Získanie tejto kvalifikácie posunie Vašu odbornosť v IFRS o úroveň vyššie. Viac o DipIFR

Základné certifikáty ACCA v účtovníctve (FIA)

FIA je súbor základných vstupných kurzov, ktoré zostavila ACCA s ohľadom na potreby a požiadavky zamestnávateľov. FIA ponúka viacero vstupných bodov umožňujúcich maximálnu flexibilitu pri výbere najvhodnejšej úvodnej cesty a postupu na vyššie úrovne na základe predchádzajúcich kvalifikácií, skúseností a kariérnych ašpirácií do budúcnosti. Viac o FIA

CIMA profesijná kvalifikácia

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ktorá ponúka náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore. CIMA profesijná kvalifikácia je považovaná za najrelevantnejšiu, celosvetovo uznávanú globálnu finančnú kvalifikáciu pre oblasť podnikania. Viac o CIMA profesijnej kvalifikácii

CIMA kvalifikácia pre právnikov

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ktorá ponúka náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore. Akadémia sa dohodla s CIMA, že právnikom na Slovensku ponúkne na mieru prispôsobený študijný program s dodatočnými benefitmi. Viac o CIMA kvalifikácii pre právnikov

 

 

Školenia Akadémie

Školenia na tému IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane

Už siedmy rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Viac o školeniach

IFRS Akadémia

IFRS Akadémia je najrozsiahlejšie IFRS školenie v slovenčine. Študijný program v trvaní 10 školiacich dní komplexne pokrýva problematiku IFRS. Viac o IFRS Akadémii

Škola dane z príjmov

Po úspechu študijného programu Škola DPH pre vás Akadémia poradenskej spoločnosti PwC pripravila novinku – sériu 4 školení s názvom Škola dane z príjmov, ktorou vás opäť prevedú daňoví odborníci z PwC. Viac o Škole dane z príjmov

Škola DPH

Rozsiahle školenie pod vedením odborníkov z PwC, ktorí vás oboznámia prierezom DPH od A po Z. Škola DPH je určená pre všetkých, ktorí pracujú s DPH a potrebujú mať ucelený prehľad o fungovaní DPH, sú zodpovední za DPH priznania, účtovanie a odpočty DPH, vystatovanie faktúr a správne určenie DPH ošetrenia. Viac o Škole DPH